Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2011

2011-05-19 20:06:52

Omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Göteborg, Centrum

Samtliga 66 valdistrikt räknade

29,63%
2,62%
9,30%
3,07%
20,10%
11,08%
14,07%
3,86%
1,60%
3,06%
1,62%
M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV ÖVR
Valdeltagande
2011: 49,78%
-29,13
2006: 78,91%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 14331 29,63% -8118 -1,56 22449 31,19%
C Centerpartiet 1265 2,62% -1691 -1,49 2956 4,11%
FP Folkpartiet liberalerna 4500 9,30% -4954 -3,83 9454 13,14%
KD Kristdemokraterna 1484 3,07% -2338 -2,24 3822 5,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9719 20,10% -5319 -0,80 15038 20,90%
V Vänsterpartiet 5357 11,08% -1503 +1,54 6860 9,53%
MP Miljöpartiet de gröna 6804 14,07% -1083 +3,11 7887 10,96%
SD Sverigedemokraterna 1867 3,86% +581 +2,07 1286 1,79%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 772 1,60% -375   1147 1,59%
VÄV Vägvalet 1480 3,06% +1480 +3,06    
ÖVR Övriga partier 783 1,62% -284 +0,14 1067 1,48%
  Giltiga röster 48362 100,00% -23604   71966 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 276 0,57% -1426 -1,74 1702 2,31%
OG Ogiltiga röster - övriga 23 0,05% -14   37 0,05%
VDT Valdeltagande 48661 49,78% -25044 -29,13 73705 78,91%
  Antal röstberättigade 97755   +4351   93404  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Område M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV ÖVR BLANK OG VDT
31,07% 3,32% 11,27% 4,05% 17,77% 7,37% 13,58% 3,76% 2,31% 4,05% 1,45% 0,86%   47,81%
17,63% 1,48% 6,43% 1,98% 26,03% 15,65% 16,14% 6,10% 1,81% 4,28% 2,47% 0,82% 0,16% 51,91%
25,30% 2,86% 10,09% 3,92% 20,63% 10,69% 14,16% 2,56% 1,66% 7,08% 1,05% 0,90%   53,99%
32,44% 3,47% 11,08% 2,14% 17,89% 6,68% 15,09% 4,01% 1,87% 4,01% 1,34% 0,27%   45,27%
28,84% 4,00% 9,11% 5,24% 18,98% 9,49% 14,86% 3,00% 2,25% 3,12% 1,12% 0,74%   43,95%
32,20% 3,56% 8,74% 2,91% 22,01% 7,61% 9,71% 5,99% 2,43% 3,40% 1,46% 0,48%   42,19%
44,67% 2,41% 11,07% 3,82% 13,68% 4,63% 10,46% 6,04% 0,60% 2,21% 0,40%     46,28%
21,68% 2,55% 7,40% 2,55% 23,47% 12,24% 17,35% 6,63% 1,40% 3,06% 1,66% 1,01% 0,13% 51,49%
29,32% 3,19% 8,74% 2,47% 25,41% 7,41% 14,30% 3,60% 0,93% 2,67% 1,95% 1,02%   39,95%
44,13% 1,28% 11,27% 3,25% 13,94% 7,78% 9,29% 3,83% 1,39% 2,90% 0,93% 0,35%   47,97%
38,97% 2,56% 11,79% 2,82% 15,13% 7,31% 13,08% 3,72% 0,51% 3,59% 0,51% 0,13%   46,00%
36,11% 3,36% 7,79% 4,42% 17,52% 6,90% 13,45% 4,07% 1,24% 3,72% 1,42% 0,35%   41,06%
30,88% 2,26% 9,86% 4,16% 21,73% 9,03% 12,00% 3,68% 1,07% 4,04% 1,31% 1,06%   48,00%
41,73% 1,57% 11,34% 2,83% 17,32% 4,57% 11,18% 3,78% 1,26% 2,83% 1,57% 0,31%   48,29%
26,70% 4,47% 11,40% 2,60% 18,18% 10,97% 16,16% 3,03% 2,89% 2,31% 1,30% 1,00%   54,43%
27,80% 2,86% 8,24% 2,53% 23,19% 10,88% 12,20% 4,84% 2,53% 3,41% 1,54% 0,76%   52,37%
18,71% 2,64% 6,71% 2,64% 28,30% 12,47% 15,59% 5,76% 2,88% 3,12% 1,20% 0,24%   42,57%
57,49% 1,56% 10,18% 2,63% 9,22% 4,43% 5,27% 3,47% 1,44% 3,59% 0,72% 0,12%   53,80%
23,91% 3,51% 8,19% 2,51% 22,24% 9,03% 17,39% 4,18% 3,51% 3,34% 2,17% 1,16% 0,17% 39,20%
48,07% 3,34% 11,57% 2,82% 13,45% 4,69% 9,70% 2,19% 0,42% 2,71% 1,04% 0,83% 0,10% 50,29%
30,01% 2,65% 10,21% 3,28% 17,02% 10,72% 14,50% 5,67% 1,39% 3,53% 1,01% 0,50%   46,64%
31,90% 5,24% 14,44% 3,84% 13,50% 8,96% 13,74% 2,79% 1,51% 2,21% 1,86% 0,35%   59,70%
41,06% 2,03% 9,96% 3,05% 20,73% 5,08% 10,37% 2,74% 1,02% 3,25% 0,71% 0,30%   51,11%
38,82% 1,59% 11,83% 5,19% 14,57% 6,93% 11,69% 2,74% 1,15% 4,04% 1,44% 1,00% 0,14% 45,05%
33,93% 3,00% 10,51% 2,70% 23,72% 5,86% 10,06% 4,95% 0,90% 2,70% 1,65% 1,04%   42,41%
18,99% 5,59% 8,38% 1,68% 19,55% 11,45% 23,74% 3,63% 1,40% 1,40% 4,19% 0,83%   30,67%
21,04% 3,05% 8,71% 4,93% 22,35% 12,19% 14,22% 4,79% 2,18% 4,50% 2,03% 1,29%   54,23%
49,02% 1,96% 9,64% 4,19% 14,66% 4,05% 6,56% 4,47% 1,54% 3,21% 0,70%     49,90%
33,79% 3,62% 9,35% 4,68% 18,55% 7,24% 12,07% 4,22% 1,36% 3,02% 2,11% 0,60%   46,51%
40,44% 2,89% 10,33% 4,67% 15,44% 6,89% 11,44% 3,11% 1,00% 2,89% 0,89% 0,44%   54,36%
50,00% 1,29% 10,15% 3,69% 12,36% 4,98% 8,12% 4,61% 1,85% 1,66% 1,29% 0,18%   47,88%
48,48% 2,34% 10,06% 2,62% 12,95% 5,65% 7,30% 4,96% 1,24% 3,58% 0,83% 0,14%   47,70%
30,20% 3,79% 11,94% 4,07% 18,54% 7,02% 15,31% 3,65% 0,98% 2,67% 1,83% 0,28% 0,14% 45,57%
27,17% 1,79% 8,42% 4,34% 22,70% 10,97% 14,41% 4,21% 1,53% 3,06% 1,40% 0,88% 0,25% 44,33%
19,14% 1,47% 8,27% 2,04% 23,22% 19,82% 13,93% 3,51% 0,91% 4,64% 3,06% 0,56% 0,11% 50,03%
33,93% 1,63% 13,21% 2,77% 16,48% 9,14% 13,38% 3,59% 2,12% 2,45% 1,31%     48,50%
35,55% 3,26% 12,11% 4,04% 16,67% 9,77% 12,11% 2,08% 0,91% 2,73% 0,78% 0,39%   50,00%
38,62% 2,82% 13,23% 3,00% 12,52% 9,35% 12,87% 3,35% 1,23% 1,76% 1,23% 0,35%   54,76%
30,24% 2,98% 8,33% 2,38% 18,33% 12,62% 17,98% 1,67% 1,19% 2,86% 1,43% 0,12%   50,54%
28,57% 2,58% 8,09% 2,58% 22,03% 9,98% 15,32% 3,96% 1,72% 2,41% 2,75% 0,85% 0,17% 43,87%
14,18% 2,24% 8,83% 1,87% 21,89% 20,52% 20,65% 2,99% 1,62% 2,11% 3,11% 0,25% 0,12% 60,63%
34,63% 2,37% 12,51% 3,34% 17,26% 8,31% 10,25% 4,31% 2,05% 3,99% 0,97% 0,64% 0,11% 53,25%
26,31% 3,14% 10,24% 1,86% 22,35% 13,39% 14,55% 2,56% 1,75% 2,68% 1,16% 1,04%   52,80%
13,80% 4,22% 7,95% 1,14% 20,94% 23,21% 18,67% 2,60% 1,62% 1,14% 4,71% 1,28%   48,41%
34,36% 2,92% 11,99% 4,38% 15,72% 8,91% 14,75% 1,78% 2,59% 1,94% 0,65% 1,12%   51,74%
20,79% 2,27% 6,45% 3,11% 25,33% 15,29% 17,92% 3,11% 0,72% 3,11% 1,91% 0,12%   52,90%
21,39% 1,74% 6,26% 1,91% 24,52% 16,00% 15,65% 5,91% 1,39% 3,30% 1,91% 0,17%   50,84%
15,68% 1,05% 8,17% 1,84% 22,92% 20,95% 20,16% 4,08% 1,05% 1,05% 3,03%   0,13% 49,58%
37,89% 1,35% 15,97% 3,25% 18,27% 7,04% 9,47% 3,65% 1,08% 1,76% 0,27% 0,40% 0,13% 54,39%
19,91% 2,69% 6,32% 1,42% 22,12% 19,12% 17,22% 3,79% 2,37% 1,90% 3,16% 0,16%   51,71%
35,70% 3,23% 15,99% 5,33% 12,60% 4,85% 16,16% 0,81% 0,97% 2,91% 1,45% 0,64%   50,82%
16,26% 2,42% 5,93% 1,87% 18,79% 20,77% 24,29% 2,86% 1,21% 2,97% 2,64% 0,11% 0,11% 60,48%
10,29% 1,44% 4,43% 1,56% 22,49% 26,67% 23,44% 2,63% 1,91% 1,91% 3,23% 0,83%   53,87%
12,30% 1,80% 4,26% 1,15% 30,00% 21,97% 18,52% 2,46% 2,95% 2,30% 2,30% 0,33%   48,73%
8,22% 1,54% 2,96% 0,99% 22,37% 30,59% 23,57% 2,19% 2,08% 2,85% 2,63% 0,22%   51,67%
12,44% 1,37% 4,10% 1,37% 26,40% 25,64% 19,12% 3,79% 1,21% 1,82% 2,73% 1,05%   48,05%
22,81% 3,83% 8,13% 3,51% 28,39% 7,81% 13,08% 4,63% 1,44% 3,83% 2,55% 1,26%   42,67%
26,61% 2,36% 6,55% 5,64% 23,85% 10,22% 13,50% 4,85% 1,70% 3,28% 1,44% 0,91%   42,24%
32,14% 2,88% 12,33% 4,61% 16,47% 8,64% 11,75% 4,03% 2,19% 4,03% 0,92% 0,23%   52,35%
15,16% 2,69% 7,29% 3,45% 29,94% 11,71% 17,08% 4,41% 2,69% 4,41% 1,15% 0,38%   39,59%
38,25% 2,31% 10,60% 3,05% 16,81% 8,53% 10,96% 4,51% 1,95% 2,31% 0,73% 0,36%   50,03%
21,88% 1,54% 4,62% 1,03% 39,66% 9,91% 7,86% 5,47% 2,91% 4,10% 1,03% 0,85% 0,17% 43,33%
22,42% 1,74% 6,31% 3,09% 30,20% 10,74% 13,42% 6,31% 1,88% 2,68% 1,21% 0,93%   42,51%
29,77% 2,10% 8,23% 3,50% 23,47% 7,36% 12,96% 5,60% 2,10% 4,55% 0,35% 0,35%   42,41%
25,50% 3,36% 7,38% 3,22% 24,56% 8,86% 12,08% 6,04% 2,15% 4,70% 2,15% 0,80% 0,27% 42,93%
31,34% 3,24% 8,57% 2,88% 19,31% 10,45% 14,63% 4,54% 1,15% 2,09% 1,80% 0,57% 0,36%  
Göteborg, Centrum 29,63% 2,62% 9,30% 3,07% 20,10% 11,08% 14,07% 3,86% 1,60% 3,06% 1,62% 0,57% 0,05% 49,78%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
FI Feministiskt initiativ 261 0,54% +261 +0,54    
K Kommunistiska Partiet 237 0,49% -420 -0,42 657 0,91%
PP Piratpartiet 216 0,45% +216 +0,45    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 46 0,10% +13 +0,05 33 0,05%
SVP Svenskarnas parti 5 0,01% +5 +0,01    
ND Nationaldemokraterna     -28 -0,04 28 0,04%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -133 -0,18 133 0,18%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2011 18 0,04% -198 -0,27 216 0,30%
  Totalt övriga partier 783 1,62% -284 +0,14 1067 1,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Handskriven beteckning Antal
2011

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se