Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2011

2011-05-19 20:15:34

Omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Göteborg, Väster

Samtliga 73 valdistrikt räknade

30,46%
2,15%
8,93%
5,67%
23,06%
8,21%
9,29%
5,56%
1,74%
3,68%
1,25%
M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV ÖVR
Valdeltagande
2011: 51,64%
-27,73
2006: 79,37%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 15922 30,46% -6440 +1,33 22362 29,14%
C Centerpartiet 1123 2,15% -1491 -1,26 2614 3,41%
FP Folkpartiet liberalerna 4668 8,93% -4147 -2,55 8815 11,49%
KD Kristdemokraterna 2966 5,67% -3981 -3,38 6947 9,05%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12054 23,06% -8141 -3,25 20195 26,31%
V Vänsterpartiet 4289 8,21% -1684 +0,42 5973 7,78%
MP Miljöpartiet de gröna 4855 9,29% -691 +2,06 5546 7,23%
SD Sverigedemokraterna 2905 5,56% +956 +3,02 1949 2,54%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 908 1,74% -423   1331 1,73%
VÄV Vägvalet 1922 3,68% +1922 +3,68    
ÖVR Övriga partier 655 1,25% -362 -0,07 1017 1,33%
  Giltiga röster 52267 100,00% -24482   76749 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 242 0,46% -1071 -1,22 1313 1,68%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,04% -23 -0,02 44 0,06%
VDT Valdeltagande 52530 51,64% -25576 -27,73 78106 79,37%
  Antal röstberättigade 101723   +3320   98403  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Område M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV ÖVR BLANK OG VDT
48,00% 2,50% 13,50% 5,50% 13,17% 1,50% 4,50% 5,17% 1,17% 4,17% 0,83% 0,33%   57,17%
54,90% 3,10% 12,90% 5,53% 9,31% 1,75% 6,11% 3,01% 0,48% 2,91%       56,87%
68,89% 2,67% 10,50% 3,82% 3,05% 0,38% 1,72% 2,86% 1,53% 4,58%     0,19% 62,72%
48,95% 1,73% 14,59% 6,06% 12,11% 1,24% 3,21% 5,93% 1,85% 4,33%   0,61%   65,28%
52,54% 2,74% 15,12% 7,30% 9,26% 1,56% 4,17% 2,61% 0,65% 3,65% 0,39% 0,26%   63,82%
58,86% 1,53% 12,27% 4,74% 8,09% 1,12% 2,79% 5,02% 0,98% 4,32% 0,28% 0,28%   60,88%
50,80% 3,19% 11,66% 4,79% 11,02% 2,88% 5,27% 3,51% 1,12% 5,11% 0,64% 0,79%   57,52%
38,93% 2,75% 13,11% 4,59% 17,96% 2,49% 5,64% 7,86% 1,70% 4,33% 0,66% 0,26% 0,13% 51,13%
50,99% 3,21% 12,06% 7,63% 10,08% 2,14% 5,19% 2,44% 1,68% 4,43% 0,15% 0,76% 0,15% 53,83%
26,14% 0,45% 5,91% 2,27% 38,41% 4,09% 8,41% 7,05% 3,18% 3,41% 0,68% 0,68%   36,13%
40,27% 3,04% 14,44% 3,65% 16,26% 2,43% 6,23% 5,32% 2,58% 5,47% 0,30% 0,15%   55,05%
71,47% 2,11% 9,89% 7,13% 1,94% 0,32% 1,46% 2,76% 0,65% 2,27%       60,20%
49,65% 2,33% 13,87% 5,71% 13,05% 0,70% 3,96% 3,85% 1,40% 4,90% 0,58% 0,46%   58,64%
67,48% 2,70% 11,53% 4,05% 3,31% 1,23% 2,45% 2,45% 0,37% 4,29% 0,12% 0,12% 0,12% 61,99%
12,11% 0,62% 2,67% 1,64% 48,46% 6,37% 7,19% 15,61% 1,44% 2,87% 1,03% 0,41%   46,66%
10,68% 0,82% 3,49% 2,26% 53,39% 6,98% 8,62% 9,45% 2,87% 0,82% 0,62% 0,41% 0,20% 36,54%
9,90% 0,50% 2,18% 2,35% 46,81% 12,25% 10,23% 7,38% 2,68% 3,86% 1,85% 0,50%   30,61%
20,12% 1,62% 6,71% 5,09% 36,18% 4,86% 7,05% 11,45% 2,66% 2,43% 1,85% 0,23%   46,29%
12,85% 1,57% 4,08% 2,82% 42,32% 10,34% 5,64% 13,79% 3,13% 2,51% 0,94% 0,93%   35,58%
18,66% 0,92% 5,30% 3,00% 38,71% 9,68% 5,07% 11,75% 3,23% 3,00% 0,69%     39,10%
18,48% 2,01% 9,31% 5,44% 32,81% 8,88% 9,03% 7,59% 2,15% 3,01% 1,29% 1,13% 0,14% 49,27%
17,62% 1,47% 5,38% 1,63% 41,92% 7,01% 7,50% 8,65% 2,94% 4,08% 1,79% 0,16%   45,15%
10,12% 1,79% 4,91% 1,19% 37,20% 14,58% 12,35% 9,97% 3,42% 2,53% 1,93% 0,74%   48,71%
20,91% 3,41% 6,54% 3,56% 30,01% 11,24% 11,52% 5,12% 1,71% 4,55% 1,42% 0,57%   47,83%
8,25% 0,81% 5,18% 3,07% 33,50% 17,80% 16,50% 5,83% 2,59% 3,24% 3,24% 0,64%   42,84%
18,31% 1,69% 6,56% 4,13% 35,87% 10,26% 9,21% 7,30% 2,43% 3,07% 1,16% 0,74%   52,16%
12,50% 2,08% 6,53% 3,06% 33,06% 15,42% 13,19% 5,28% 3,47% 3,06% 2,36% 1,37%   48,41%
18,18% 1,79% 7,04% 4,87% 33,42% 6,53% 9,35% 9,99% 3,07% 3,97% 1,79% 0,38% 0,13% 48,01%
20,15% 2,19% 8,03% 5,40% 30,80% 7,59% 8,91% 8,91% 2,48% 3,50% 2,04% 0,44%   44,88%
14,27% 2,34% 4,92% 1,35% 32,23% 14,88% 15,25% 7,13% 2,21% 1,85% 3,57% 0,37%   54,15%
20,68% 0,43% 7,04% 2,99% 37,31% 8,10% 8,10% 7,89% 2,13% 4,26% 1,07% 0,64%   37,11%
22,00% 3,47% 5,64% 2,75% 32,42% 8,68% 10,85% 6,80% 2,32% 3,33% 1,74% 0,43%   51,22%
10,72% 2,91% 8,42% 3,06% 23,28% 23,28% 18,68% 2,76% 0,92% 3,37% 2,60% 0,46%   54,76%
19,52% 2,41% 6,89% 3,90% 24,45% 12,97% 15,38% 5,97% 1,61% 5,05% 1,84% 0,68%   53,74%
13,12% 0,71% 7,98% 1,60% 30,85% 19,33% 14,54% 3,72% 2,13% 3,37% 2,66%   0,18% 49,47%
14,67% 1,62% 5,08% 1,27% 25,64% 23,21% 17,90% 4,50% 1,73% 1,96% 2,42% 1,03% 0,11% 49,69%
7,18% 1,76% 3,23% 0,73% 24,49% 28,89% 22,14% 3,81% 1,32% 2,64% 3,81% 0,44%   47,67%
20,06% 1,58% 6,32% 4,27% 28,59% 13,59% 15,32% 4,27% 1,42% 2,84% 1,74% 0,47%   48,55%
8,25% 1,59% 3,04% 1,30% 20,84% 28,22% 24,31% 4,92% 1,16% 2,17% 4,20% 0,58%   51,87%
9,55% 1,05% 3,88% 1,15% 24,24% 28,33% 19,73% 3,04% 1,57% 2,62% 4,83% 0,21%   52,39%
9,50% 0,96% 3,99% 0,96% 31,96% 22,31% 16,67% 6,61% 2,75% 2,20% 2,07% 0,27%   41,46%
8,81% 2,20% 4,40% 1,30% 25,52% 25,00% 22,15% 3,76% 1,30% 1,94% 3,63% 0,52%   52,29%
18,20% 2,33% 9,52% 3,28% 16,72% 18,41% 23,17% 2,33% 1,16% 2,65% 2,22% 0,74%   57,11%
17,71% 2,59% 6,91% 2,38% 26,03% 15,23% 15,44% 5,51% 3,13% 2,92% 2,16% 0,43%   52,87%
16,92% 1,82% 8,79% 2,99% 22,72% 18,24% 19,24% 4,48% 1,16% 1,16% 2,49% 0,82%   50,37%
28,64% 0,89% 7,83% 6,71% 20,13% 10,51% 17,90% 3,13% 2,24% 1,34% 0,67% 0,22%   47,61%
20,07% 5,06% 9,78% 42,50% 10,62% 1,52% 3,71% 3,54%   2,53% 0,67% 0,50% 0,17% 44,06%
24,09% 5,96% 12,44% 10,62% 17,36% 9,59% 11,92% 2,85% 1,04% 2,33% 1,81% 1,28%   33,82%
17,78% 1,85% 6,30% 8,15% 37,65% 5,80% 6,54% 9,38% 1,60% 4,07% 0,86% 0,49% 0,12% 44,13%
37,47% 2,34% 12,49% 10,78% 18,51% 2,34% 4,58% 4,13% 1,62% 5,57% 0,18% 0,36%   59,07%
10,81% 1,25% 4,37% 2,29% 45,74% 6,24% 13,31% 7,90% 2,29% 3,12% 2,70% 0,41%   36,13%
22,83% 1,45% 5,62% 4,89% 40,94% 5,25% 4,17% 9,06% 1,81% 2,90% 1,09% 0,36%   41,25%
42,13% 2,85% 13,58% 10,63% 13,78% 1,77% 4,33% 3,74% 1,67% 5,22% 0,30% 0,39%   63,55%
10,13% 1,31% 3,43% 2,94% 45,10% 7,03% 7,68% 14,05% 2,94% 3,92% 1,47% 0,33%   44,85%
12,93% 0,73% 3,10% 6,01% 54,83% 4,55% 5,10% 6,74% 1,46% 4,55%   0,18%   34,59%
55,81% 1,87% 12,73% 6,87% 7,74% 1,25% 3,87% 4,24% 0,50% 4,49% 0,62% 0,50%   59,41%
21,06% 0,85% 7,87% 8,94% 28,94% 4,68% 7,02% 10,43% 1,49% 7,23% 1,49% 0,84%   46,75%
18,65% 1,58% 3,87% 5,74% 34,72% 5,45% 8,75% 11,62% 4,16% 3,73% 1,72% 0,71%   34,43%
40,28% 2,03% 11,05% 20,08% 14,23% 1,91% 2,41% 3,56% 0,51% 3,68% 0,25% 0,25%   59,06%
11,81% 1,93% 2,41% 3,13% 48,43% 9,16% 8,19% 7,95% 2,65% 2,89% 1,45% 1,19% 0,24% 30,27%
46,31% 1,79% 14,32% 7,16% 13,98% 1,23% 3,47% 4,03% 1,01% 6,38% 0,34% 1,32%   61,38%
36,44% 2,09% 9,22% 9,44% 21,73% 4,17% 6,15% 5,05% 1,65% 3,73% 0,33% 0,76%   60,28%
41,11% 2,03% 12,10% 9,74% 17,67% 2,57% 5,25% 3,21% 0,64% 5,35% 0,32% 0,21% 0,11% 64,18%
38,06% 1,80% 14,30% 3,49% 14,86% 6,87% 8,56% 4,17% 1,46% 5,74% 0,68% 0,11%   60,72%
41,04% 2,80% 11,09% 6,42% 17,20% 3,01% 8,19% 3,32% 1,55% 5,18% 0,21% 0,62%   59,50%
47,90% 2,91% 12,94% 3,40% 13,75% 2,75% 6,63% 4,21% 0,97% 4,37% 0,16% 0,16%   61,41%
62,77% 2,65% 12,67% 5,01% 4,52% 1,38% 4,81% 1,96% 0,88% 3,14% 0,20% 0,20%   67,02%
42,72% 1,77% 11,37% 15,01% 11,70% 1,55% 5,74% 3,64% 1,32% 4,75% 0,44% 0,22%   65,00%
35,77% 3,56% 10,96% 4,42% 17,02% 5,87% 10,58% 5,96% 1,54% 3,46% 0,87% 0,10% 0,29% 53,79%
50,00% 2,91% 12,16% 6,03% 9,88% 2,81% 4,68% 4,16% 2,39% 4,78% 0,21% 0,52%   62,75%
43,71% 2,25% 11,07% 22,70% 8,07% 1,69% 2,63% 2,81% 0,94% 4,13%       54,11%
46,83% 3,54% 14,88% 5,37% 9,63% 2,68% 8,05% 3,54% 1,46% 3,54% 0,49% 0,48% 0,12% 63,07%
26,89% 3,20% 7,85% 3,49% 24,56% 12,50% 12,94% 3,78% 1,31% 1,60% 1,89% 0,14% 0,58%  
Göteborg, Väster 30,46% 2,15% 8,93% 5,67% 23,06% 8,21% 9,29% 5,56% 1,74% 3,68% 1,25% 0,46% 0,04% 51,64%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
K Kommunistiska Partiet 248 0,47% -332 -0,28 580 0,76%
FI Feministiskt initiativ 188 0,36% +188 +0,36    
PP Piratpartiet 153 0,29% +153 +0,29    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 30 0,06% +26 +0,05 4 0,01%
SVP Svenskarnas parti 10 0,02% +10 +0,02    
ND Nationaldemokraterna     -53 -0,07 53 0,07%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -192 -0,25 192 0,25%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2011 26 0,05% -162 -0,20 188 0,25%
  Totalt övriga partier 655 1,25% -362 -0,07 1017 1,33%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Handskriven beteckning Antal
2011

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se