Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2011

Statistik

Här finnas övergripande statistik om omvalet 2011 samt rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Valmyndigheten kan inte i någon omfattande utsträckning assistera den som vill bearbeta statistiken ytterligare.

XML-data (.xml)
  • Lämpar sig väl för såväl lagring som maskinella bearbetningar.
Semikolonseparerad textfil (.skv)
  • Kan importeras i t.ex. Excel. Högerklicka på länken, spara ner filen till din dator. Högerklicka sedan på den nedladdade filen, välj öppna med excel.
Excel-fil (.xls)
  • Kan öppnas i kalkylprogram som t.ex. Excel.
Zip-fil (.zip)
  • Komprimerad fil.

Jämförelse med val 2010 - Slutligt resultat

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland - Slutligt resultat

slutlig2011_vg_jmf2010_andel.xls slutlig2011_vg_jmf2010_andel.skv

slutlig2011_vg_jmf2010_antal.xls slutlig2011_vg_jmf2010_antal.skv

slutlig2011_vg_jmf2010_mandat.xls slutlig2011_vg_jmf2010_mandat.skv

Val till kommunfullmäktige i Örebro, nordöstra valkretsen - Slutligt resultat

slutlig2011_orebro_jmf2010_andel.xls slutlig2011_orebro_jmf2010_andel.skv

slutlig2011_orebro_jmf2010_antal.xls slutlig2011_orebro_jmf2010_antal.skv

slutlig2011_orebro_jmf2010_mandat.xls slutlig2011_orebro_jmf2010_mandat.skv

Jämförelse med val 2010 - Valnattsresultat

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland - Valnattsresultat

valnatt2011_vg_jmf2010_andel.xls valnatt2011_vg_jmf2010_andel.skv

valnatt2011_vg_jmf2010_antal.xls valnatt2011_vg_jmf2010_antal.skv

valnatt2011_vg_jmf2010_mandat.xls valnatt2011_vg_jmf2010_mandat.skv

Val till kommunfullmäktige i Örebro, nordöstra valkretsen - Valnattsresultat

valnatt2011_orebro_jmf2010_andel.xls valnatt2011_orebro_jmf2010_andel.skv

valnatt2011_orebro_jmf2010_antal.xls valnatt2011_orebro_jmf2010_antal.skv

valnatt2011_orebro_jmf2010_mandat.xls valnatt2011_orebro_jmf2010_mandat.skv

Handskrivna partibeteckningar

Filerna innehåller förteckning över handskrivna röster på partier som inte beställt valsedlar och var dessa avgivits.

handskrivna.xls handskrivna.skv

Kandidater

Filerna visar kandidater, med ålder och kön, samt i vilken valkrets de kandiderar.

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland

kandidaturer_vg.xls kandidaturer_vg.skv

Val till kommunfullmäktige i Örebro, nordöstra valkretsen

kandidaturer_orebro.xls kandidaturer_orebro.skv

Mottagna förtidsröster

Förtidsröstningen pågår den 5-15 maj. Kommunerna ska registrera in antal mottagna förtidsröster per röstningslokal. Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats fram till och med gårdagen och hur många som registrerats motsvarande tidpunkt 2006. Statistiken uppdateras varje natt.

Mottagna förtidsröster i landet, per län och per kommun, ackumulerat antal

Motsvarande statistik för 2010 finns här:

2010 års mottagna förtidsröster i landet, per län och per kommun

Rådatafilerna innehåller mottagna förtidsröster per röstningslokal och dag.

mottagna_fortidsroster.xlsmottagna_fortidsroster.skv

Röstberättigade

Statistiken innehåller röstberättigade uppdelat på ålder, kön, förstagångsväljare och ej svenska medborgare.

Statistiken är beräknad med den 15 maj 2011 satt som valdag och den 17 september 2006 satt som föregående valdag.

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland

rostberattigade_vg.xls rostberattigade_vg.skv

Val till kommunfullmäktige i Örebro, nordöstra valkretsen

rostberattigade_orebro.xls rostberattigade_orebro.skv

Röstmottagning

Vallokaler

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och koordinater i RT90 till alla vallokaler.

vallokal.xls vallokal.xml vallokal.skv

Röstningslokaler för förtidsröstning

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och ibland koordinater i RT90 till alla röstningslokaler.

rostlokal.xls rostlokal.xml rostlokal.skv

rostlokal_oppet.xls rostlokal_oppet.skv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.val.se