2011-05-16 08:15:05

Omval till kommunfullmäktige i Örebro - Valnatt - Örebro Nordöstra

Samtliga 23 valdistrikt räknade

20,4%
5,5%
6,4%
6,4%
47,1%
4,3%
4,3%
5,6%
0,0%
0,0%
M C FP KD S V MP SD K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2011: 62,8%
-16,8
2006: 79,6%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Örebro Nordöstra

Förk. Parti Antal
2011
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 3   3
C Centerpartiet 1   1
FP Folkpartiet liberalerna 1 -1 2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 +1 7
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 17   17

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Örebro Nordöstra

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3456 20,4% -403 +1,6 3859 18,7%
C Centerpartiet 932 5,5% -546 -1,7 1478 7,2%
FP Folkpartiet liberalerna 1092 6,4% -1228 -4,8 2320 11,3%
KD Kristdemokraterna 1078 6,4% -763 -2,6 1841 8,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7999 47,1% +89 +8,7 7910 38,4%
V Vänsterpartiet 725 4,3% -536 -1,8 1261 6,1%
MP Miljöpartiet de gröna 737 4,3% -286 -0,6 1023 5,0%
SD Sverigedemokraterna 948 5,6% +110 +1,5 838 4,1%
K Kommunistiska Partiet            
ÖVR Övriga partier 6   -67 -0,3 73 0,4%
  Giltiga röster 16973 100,0% -3630   20603 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 145 0,8% -316 -1,4 461 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 248 1,4% +243 +1,4 5  
VDT Valdeltagande 17366 62,8% -3703 -16,8 21069 79,6%
  Antal röstberättigade 27645   +1169   26476  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Örebro Nordöstra

Område M C FP KD S V MP SD K ÖVR BLANK OG VDT
22,1% 11,1% 6,6% 4,9% 39,2% 2,9% 5,5% 7,7%     0,7% 1,0% 67,3%
20,4% 2,5% 5,8% 6,6% 41,9% 8,0% 6,8% 8,0%     0,8% 1,5% 54,7%
12,1% 38,6% 3,4% 3,4% 30,6% 3,9% 2,2% 5,6%   0,2% 0,5% 1,8% 65,6%
23,2% 12,3% 5,2% 5,9% 37,2% 4,7% 5,9% 5,4%     1,5% 1,3% 66,2%
20,1% 3,8% 8,5% 5,9% 46,9% 4,6% 4,1% 6,1%     1,0% 2,1% 66,3%
13,2% 2,4% 6,2% 8,1% 54,4% 7,5% 3,2% 4,9%   0,2% 0,6% 2,2% 55,1%
25,0% 6,4% 7,3% 8,7% 41,6% 1,6% 3,7% 5,5%     0,6% 1,3% 74,7%
23,2% 5,8% 7,7% 6,7% 43,7% 2,8% 4,4% 5,6%     0,4% 1,2% 69,4%
30,5% 1,7% 6,5% 6,0% 37,6% 7,1% 6,5% 4,1%     0,9% 2,2% 54,8%
27,4% 2,9% 6,4% 10,1% 39,8% 4,6% 4,2% 4,5%   0,1% 1,0% 1,4% 58,7%
28,9% 4,4% 8,2% 5,6% 41,8% 3,0% 3,6% 4,5%     1,5% 1,0% 71,1%
25,0% 12,9% 6,6% 4,2% 37,6% 4,7% 3,4% 5,5%     1,0% 1,3% 62,7%
31,9% 4,9% 7,9% 8,7% 36,3% 2,2% 3,7% 4,3%     0,9% 0,7% 74,5%
20,4% 3,0% 5,5% 7,1% 50,1% 4,2% 3,8% 5,8%     0,5% 0,8% 66,4%
22,0% 3,3% 8,3% 7,1% 45,5% 2,6% 3,9% 7,4%     1,8% 1,0% 65,7%
10,9% 2,0% 4,3% 7,1% 61,6% 3,9% 4,4% 5,8%       1,5% 66,3%
18,3% 1,9% 7,2% 5,4% 53,3% 4,4% 3,2% 6,3%     1,2% 2,0% 66,6%
27,5% 11,2% 8,3% 2,2% 31,3% 5,8% 8,6% 4,5%   0,6% 2,7% 2,4% 64,8%
28,0% 3,2% 10,2% 6,2% 37,4% 5,1% 6,0% 3,9%     0,6% 1,2% 69,3%
15,0% 2,3% 9,2% 6,3% 51,6% 5,8% 4,7% 5,2%     0,7% 1,1% 60,1%
2,7% 1,1% 0,5% 4,8% 78,6% 1,6% 2,3% 8,4%     0,6% 1,5% 52,7%
5,5% 0,6% 1,6% 6,0% 73,7% 2,8% 2,3% 7,5%       2,7% 51,3%
3,5% 1,0% 1,8% 5,2% 78,3% 4,5% 2,1% 3,5%   0,1%   0,7% 52,0%
Örebro Nordöstra 20,4% 5,5% 6,4% 6,4% 47,1% 4,3% 4,3% 5,6%     0,8% 1,4% 62,8%

http://www.val.se