2011-05-15 21:45:08

Omval till kommunfullmäktige - Valnatt - Örebro län

Preliminär röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
21,5% 4,6% 8,6% 6,8% 41,1% 6,1% 5,9% 5,2% 0,2% 1,3% 0,6% 77,4%
Örebro län 19,8% 6,6% 6,6% 5,8% 41,9% 7,4% 4,9% 4,8% 2,1% 1,5% 0,6% 79,1%

http://www.val.se