2011-05-15 21:45:08

Omval till kommunfullmäktige - Valnatt

Röstfördelning per kommun

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
21,5% 4,6% 8,6% 6,8% 41,1% 6,1% 5,9% 5,2% 0,2% 1,3% 0,6% 77,4%
Sverige 26,2% 7,6% 7,9% 4,4% 32,5% 5,5% 6,9% 4,9% 4,0% 1,4% 0,4% 79,6%

http://www.val.se