2011-05-15 22:52:10

Omval till landstingsfullmäktige - Valnatt

Preliminär röstfördelning per landsting

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
24,0% 5,7% 7,2% 5,4% 32,6% 5,9% 7,3% 5,8% 3,4% 0,6% 0,6% 43,1%
Sverige 27,2% 6,2% 7,4% 5,0% 33,5% 5,7% 6,7% 4,7% 3,6% 1,7% 0,3% 73,0%

http://www.val.se