Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Båstad Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Västra 1397 12,4% 21,8% 25,3% 40,4% 5,9% 47,7% 52,3% 4,2%  
Summa 1397 12,4% 21,8% 25,3% 40,4% 5,9% 47,7% 52,3% 4,2%

http://www.val.se