Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Båstad Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Östra 1799 15,0% 21,2% 23,1% 40,7% 6,4% 44,9% 55,1% 4,4%  
Summa 1799 15,0% 21,2% 23,1% 40,7% 6,4% 44,9% 55,1% 4,4%

http://www.val.se