Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Förslöv Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Förslöv Västra 1285 14,5% 29,1% 25,5% 30,9% 6,5% 50,3% 49,7% 5,2%  
Summa 1285 14,5% 29,1% 25,5% 30,9% 6,5% 50,3% 49,7% 5,2%

http://www.val.se