Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Förslöv Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Förslöv Östra 1206 13,3% 30,1% 25,0% 31,7% 4,8% 49,6% 50,4% 3,3%  
Summa 1206 13,3% 30,1% 25,0% 31,7% 4,8% 49,6% 50,4% 3,3%

http://www.val.se