Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Grevie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grevie 1512 12,6% 29,0% 27,9% 30,5% 6,0% 51,3% 48,7% 6,6%  
Summa 1512 12,6% 29,0% 27,9% 30,5% 6,0% 51,3% 48,7% 6,6%

http://www.val.se