Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Västra Karup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Karup 1371 14,8% 23,7% 26,8% 34,7% 6,8% 50,8% 49,2% 4,8%  
Summa 1371 14,8% 23,7% 26,8% 34,7% 6,8% 50,8% 49,2% 4,8%

http://www.val.se