Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Hov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hov 626 10,4% 21,4% 25,6% 42,7% 5,0% 52,4% 47,6% 4,2%  
Summa 626 10,4% 21,4% 25,6% 42,7% 5,0% 52,4% 47,6% 4,2%

http://www.val.se