Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Torekov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torekov 822 10,7% 15,8% 23,8% 49,6% 4,0% 47,4% 52,6% 3,9%  
Summa 822 10,7% 15,8% 23,8% 49,6% 4,0% 47,4% 52,6% 3,9%

http://www.val.se