Omval till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Östra Karup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2015-05-11

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Karup 1856 11,5% 28,9% 24,5% 35,1% 5,5% 50,2% 49,8% 4,6%  
Summa 1856 11,5% 28,9% 24,5% 35,1% 5,5% 50,2% 49,8% 4,6%

http://www.val.se