Statistik

Här finns övergripande statistik om omvalet i Båstad 2015 samt rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Se teckenförklaring och information om datat längst ner på sidan.

Slutligt valresultat

Zip-filen innehåller ett antal rådatafiler i xml-format som visar det slutliga valresultatet, t.ex. röstfördelning för samtliga partier, mandatfördelning, valdeltagande och personröster.

slutresultat.zip

Mandatfördelning

Filerna visar mandatfördelning per valkrets, utjämningsmandat och fasta mandat är särredovisade i de fall de förekommer.

Båstads kommun

mandatfordelning_per_valkrets_K.xls

Valda ledamöter vid valet

Filerna visar personer som blev valda på valdagen. I filerna finns uppgifter om kön, invalsordning, om de blivit personvalda, ålder på valdagen, vilken lista de blivit valda ifrån och platsen på den listan.

valdaledamoter2015.xls

Filen visar vilka personer som inte skulle ha valts i ett system utan personval.

Handskrivna röster på partier som ej beställt valsedlar

Filerna innehåller antal röster på partier som ej beställt valsedlar och i vilka valdistrikt rösterna räknats. Det är länsstyrelserna som ansvarar för att redovisa antal röster, och de kan komplettera filerna t.o.m. den 10 augusti. (Enligt Valförordningen (SFS 2005:874) ska länsstyrelserna redovisa antalet godkända valsedlar för partier som inte tagit mandat i valet till kommunfullmäktige senast 3 månader efter valdagen.)

handskrivna.xls handskrivna.skv

Röstberättigade

Röstberättigadestatistiken innehåller röstberättigade uppdelat på ålder, kön, förstagångsväljare och ej svenska medborgare (folkbokförda utomlands gäller endast vid riksdagsval). Med förstagångsväljare menas en röstberättigad person som av åldersskäl fått rösträtt i val till riksdag/kommun/landsting för första gången.

Statistiken är baserad på uppgifterna 30 dagar innan valdagen, dvs den 10 april 2015. På valdagen kommer att ny statistik köras fram och då också innehålla de rättelser i röstlängden som gjorts mellan den 10 april och den 10 maj.

Röstberättigade till kommun

Webbpresentation rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Statistik om kandidater på tryckta valsedlar

Statistiken innehåller kandidater uppdelat på parti, ålder, kön, förstagångsväljare och ej svenska medborgare (folkbokförda utomlands gäller endast vid riksdagsval).

Båstad

Rådatafilerna nedan innehåller information om kandidater med uppgift om kön, ålder och ordning på valsedeln samt listnummer på valsedeln. Filerna bygger på de uppgifter som partierna själva anger på valsedlarna.

Kommun

alkandur_K.skv

xml-fil finns att nå från Båstads kommuns valsedelssida.

Mottagna förtidsröster

Förtidsröstningen pågår mellan den 30 april och 10 maj i Båstad samt 16 andra kommuner. Kommunernas valnämnder kan registrera in antal mottagna förtidsröster per dag. Det kommunerna registrerar publiceras på Valmyndighetens webbplats i filerna nedan, och siffrorna uppdateras varje natt. Siffrorna visar det som registrerats, och därmed kan viss eftersläpning kan förekomma.

Rådata över registrerade förtidsröster per dag och röstningslokal.

mottagna_fortidsroster.xlsmottagna_fortidsroster.skv

Röstmottagning

Vallokaler

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och koordinater i RT90 till alla vallokaler.

vallokal.xls vallokal.xml vallokal.skv

Röstningslokaler för förtidsröstning

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och ibland koordinater i RT90 till alla röstningslokaler.

rostlokal.xls rostlokal.xml rostlokal.skv

GIS

Filerna är zippade och innehåller shape-filer som visar namn och id på respektive geografisk enhet. Du måste ha speciell GIS-programvara för att se dessa filer.

alla kommuner alla kommunvalkretsar alla valdistrikt

 

Teckenförklaring och om datat:

XML-data (.xml)
  • Lämpar sig väl för såväl lagring som maskinella bearbetningar.
Semikolonseparerad textfil (.skv)
  • Kan importeras i t.ex. Excel. Högerklicka på länken, spara ner filen till din dator. Högerklicka sedan på den nedladdade filen, välj öppna med excel.
Excel-fil (.xls)
  • Kan öppnas i kalkylprogram som t.ex. Excel.
Zip-fil (.zip)
  • Komprimerad fil.

http://www.val.se