2015-05-10 21:32:30

Omval till kommunfullmäktige - Valnatt - Skåne län

Preliminär röstfördelning per kommun - Skåne län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,5% 11,8% 6,7% 1,3% 12,6%   4,0% 11,8%   33,4% 0,7% 0,7% 62,1%
Skåne län 18,5% 11,8% 6,7% 1,3% 12,6%   4,0% 11,8%   33,4% 0,7% 0,7% 62,1%

http://www.val.se