Omval till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - valdistrikt Hälsingberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hälsingberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-04-08

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hälsingberg 1452 19,9% 30,2% 22,9% 27,1% 7,6% 50,1% 49,9% 6,5%  
Summa 1452 19,9% 30,2% 22,9% 27,1% 7,6% 50,1% 49,9% 6,5%

http://www.val.se