2019-04-10 14:43:23

Omval till kommunfullmäktige - Röster

Röstfördelning per kommun

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,00% 16,99% 3,55% 5,54% 27,17% 10,86% 4,31% 9,24% 0,08% 2,26% 0,03% 0,62% 0,10% 60,99%
Sverige 20,00% 16,99% 3,55% 5,54% 27,17% 10,86% 4,31% 9,24% 0,08% 2,26% 0,03% 0,62% 0,10% 60,99%

http://www.val.se