Statistik

Här finnas övergripande statistik om omvalet i Falu kommun 2019 samt rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Datat är fritt att använda, så länge Valmyndigheten anges som källa.

Kandidaturer

kandidaturer.skv

Datat är uppdaterat t.o.m. valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • K = Kommunval
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning*
 • Partikod
 • Valsedelsstatus*
  • B = Beställd
  • S = Skickad till tryckeri
 • Listnummer* – nummer på listan/valsedeln
 • Ordning* – kandidaturens plats på en valsedel
 • Anmkand – om partiet har anmälda kandidater eller inte, J/N
 • Anmdeltagande – om partiet har anmält deltagande eller inte, J/N
 • Samtycke – om kandidaten har lämnat samtycke för ett parti som inte anmält sina kandiater, J/N/I (I = irrelevant, om partiet har anmälda kandidater så lämnas istället förklaring)
 • Förklaring – om kandidaten har lämnat samtycke för ett parti som anmält sina kandidater, J/N/I (I = irrelevant, om partiet inte har anmälda kandidater så lämnas istället samtycke)
 • Kandidatnummer – unikt nummer på kandidaten vid detta valtillfälle
 • Namn – om kandidaturen inte är giltig anges istället här orsaken till varför kandidaturen är ogiltig.
 • Ålder på valdagen* – bygger på uppgifter från folkbokföringen
 • Kön* – bygger på uppgifter från folkbokföringen
 • Folkbokföringsort* – kommun i vilken kandidaten är folkbokförd, vid skrivtillfället, hämtas från folkbokföringen.
 • Valsedelsuppgift* – övrig frivillig id-uppgift på valsedeln, t.ex. yrke.
 • Antal beställda valsedlar – antal beställda valsedlar som kandidaturen förekommer på
 • Valbar på valdagen* – fylls i på valdagen
 • Giltig – anger om kandidaturen är giltig eller inte, dvs. om en personröst på kandidaturen kommer att ingå i valresultatet eller inte, J/N

Personuppgifter visas endast för de kandidater som samtyckt till kandidatur. Fält med * kan vara tomma.

Deltagande partier

deltagande_partier_per_valomrade.xlsx

deltagande_partier_per_valomrade.skv

Datat är uppdaterat t.o.m. valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • R = Riksdag
  • L = Landsting
  • K = Kommun
 • Valområdesnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning
 • Registrerad partibeteckning – J/N
 • Anmälda kandidater – J/N
 • Symbol – sökväg till fil med symbol, om symbol finns

Röstmottagningsställen

Vallokaler

Datat uppdateras flera gånger per dag fram till valet och innehåller bl.a.:

 • Besöksadresser
 • Öppettider på valdagen
 • Koordinater i WGS84 decimal

vallokal.xls vallokal.xml vallokal.skv

Röstningslokaler för förtidsröstning

Datat uppdateras flera gånger per dag fram till valet och innehåller bl.a.:

 • Besöksadresser
 • Öppettider
 • Koordinater i WGS84 decimal

rostlokal.xls rostlokal.xml rostlokal.skv

Mottagna förtidsröster

Rådata över registrerade förtidsröster per dag och röstningslokal. Observera att siffrorna bygger på det som registrerats in och att vissa kommuner registrerar med någon dags fördröjning.

mottagna_fortidsroster.xlsmottagna_fortidsroster.skv

 

 

 

 

 

 

 

http://www.val.se