Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2009

Val till Sametinget - Röster

Protokoll val till Sametinget 2009-05-17

2,53%
13,54%
23,15%
5,28%
10,74%
13,99%
19,67%
1,34%
9,75%
AAAF G JF LSS MG SAM SP SOL VS
Valdeltagande
2009: 59,18%
-3,69
2005: 62,87%

Röstfördelning

Förk. Parti Antal
2009
Andel
2009
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2005
Andel
2005
AAAF Albmut - Almetjh - Almasj - Folket 117 2,53%        
G Guovssonásti 625 13,54% +214 +4,42 411 9,12%
JF Jakt- och Fiskesamerna 1069 23,15% -292 -7,02 1361 30,17%
LSS Landspartiet Svenska Samer 244 5,28%        
MG Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe 496 10,74% +23 +0,26 473 10,48%
SAM Samerna 646 13,99% +80 +1,44 566 12,55%
SP Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet 908 19,67% -257 -6,17 1165 25,84%
SOL Solidaritet 62 1,34%        
VS Vuovdega-Skogssamerna 450 9,75% -84 -2,09 534 11,84%
  Giltiga röster 4617 100,00% +107   4510 100,00%
OG Ogiltiga röster 6 0,13% +2 +0,04 4 0,09%
VDT Valdeltagande 4623 59,18% +109 -3,69 4514 62,87%
  Antal röstberättigade 7812   +632   7180  

http://www.val.se