Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2009

Val till Sametinget - Statistik

Här visas fördelningen av de röstberättigade och vilka som röstat vid sametingsvalet den 17 maj 2009.

Fördelningen är gjord med ledning av uppgifter i val- och folkbokföringsdatabasen. Statistiken är framställd den 2 mars 2009 (röstberättigade) och den 29 maj 2009 (röstande).

Spara rådatafilen med röstberättigade (i XML-format) till din hårddisk.
Spara rådatafilen med röstande (i XML-format) till din hårddisk.

Röstberättigade - per län

Område Antal Andel
Blekinge län 9 0,12%
Dalarnas län 90 1,15%
Gotlands län 25 0,32%
Gävleborgs län 74 0,95%
Hallands län 25 0,32%
Jämtlands län 537 6,87%
Jönköpings län 22 0,28%
Kalmar län 20 0,26%
Kronobergs län 15 0,19%
Norrbottens län 3 743 47,91%
Skåne län 89 1,14%
Stockholms län 577 7,39%
Södermanlands län 54 0,69%
Uppsala län 111 1,42%
Värmlands län 32 0,41%
Västerbottens län 1 724 22,07%
Västernorrlands län 185 2,37%
Västmanlands län 45 0,58%
Västra Götalands län 186 2,38%
Örebro län 39 0,50%
Östergötlands län 49 0,63%
Boende utomlands 161 2,06%
Summa 7 812 100,00%

Röstberättigade - ålder och kön

Födelseår Antal Andel Antal kvinnor Andel kvinnor Antal män Andel män
-1920 72 0,92% 46 63,89% 26 36,11%
1921-1930 434 5,56% 221 50,92% 213 49,08%
1931-1940 849 10,87% 400 47,11% 449 52,89%
1941-1950 1 382 17,69% 669 48,41% 713 51,59%
1951-1960 1 462 18,71% 731 50,00% 731 50,00%
1961-1970 1 568 20,07% 778 49,62% 790 50,38%
1971-1980 1 227 15,71% 640 52,16% 587 47,84%
1981-1990 802 10,27% 400 49,88% 402 50,12%
1991- 16 0,20% 10 62,50% 6 37,50%
Summa 7 812 100,00% 3 895 49,86% 3 917 50,14%

Röstande - per län

Län Antal Andel
Blekinge län 4 0,09%
Dalarnas län 52 1,12%
Gotlands län 8 0,17%
Gävleborgs län 41 0,89%
Hallands län 10 0,22%
Jämtlands län 357 7,72%
Jönköpings län 13 0,28%
Kalmar län 11 0,24%
Kronobergs län 6 0,13%
Norrbottens län 2 281 49,34%
Skåne län 45 0,97%
Stockholms län 298 6,45%
Södermanlands län 24 0,52%
Uppsala län 46 1,00%
Värmlands län 16 0,35%
Västerbottens län 1 115 24,12%
Västernorrlands län 101 2,18%
Västmanlands län 21 0,45%
Västra Götalands län 73 1,58%
Örebro län 27 0,58%
Östergötlands län 20 0,43%
Boende utomlands 54 1,17%
Summa 4 623 100,00%

Röstande - ålder och kön

Födelseår Antal Andel Antal kvinnor Andel kvinnor Antal män Andel män
1911-1920 26 0,56% 15 57,69% 11 42,31%
1921-1930 213 4,61% 96 45,07% 117 54,93%
1931-1940 556 12,03% 258 46,40% 298 53,60%
1941-1950 891 19,27% 425 47,70% 466 52,30%
1951-1960 892 19,29% 451 50,56% 441 49,44%
1961-1970 849 18,36% 426 50,18% 423 49,82%
1971-1980 680 14,71% 380 55,88% 300 44,12%
1981-1990 505 10,92% 261 51,68% 244 48,32%
1991-2000 11 0,24% 7 63,64% 4 36,36%
Summa 4 623 100,00% 2 319 50,16% 2 304 49,84%

 

http://www.val.se