Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2013

Val till Sametinget - Röster

Protokoll val till Sametinget 2013-05-19

2,37%
9,96%
26,75%
9,74%
13,72%
7,39%
20,00%
1,68%
8,39%
AAAF G JF LSS MG SAM SP ViS VS
Valdeltagande
2013: 54,40%
-4,78
2009: 59,18%

Röstfördelning

Förk. Parti Antal
2013
Andel
2013
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
AAAF Albmut - Almetjh - Almasj - Folket 107 2,37% -10 -0,17 117 2,53%
G Guovssonásti 450 9,96% -175 -3,58 625 13,54%
JF Jakt- och Fiskesamerna 1209 26,75% +140 +3,60 1069 23,15%
LSS Landspartiet Svenska Samer 440 9,74% +196 +4,45 244 5,28%
MG Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe 620 13,72% +124 +2,98 496 10,74%
SAM Samerna 334 7,39% -312 -6,60 646 13,99%
SP Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet 904 20,00% -4 +0,34 908 19,67%
SOL Solidaritet     -62 -1,34 62 1,34%
ViS Vi Samer 76 1,68% +76 +1,68    
VS Vuovdega-Skogssamerna 379 8,39% -71 -1,36 450 9,75%
  Giltiga röster 4519 100,00% -98   4617 100,00%
  Ogiltiga röster 11 0,24% +5 +0,11 6 0,13%
VDT Valdeltagande 4530 54,40% -93 -4,78 4623 59,18%
  Antal röstberättigade 8327   +515   7812  

http://www.val.se