Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2013

Val till Sametinget - Statistik

Slutlig röstlängdsstatistik

Här visas fördelningen av de röstberättigade inför sametingsvalet den 19 maj 2013.
Fördelningen är gjord med ledning av uppgifter i val- och folkbokföringsdatabasen.

Statistiken är framställd den 7 mars 2013.

Rådatafilen (i XML-format)

Fördelning per län

Område Antal Andel
Blekinge län 9 0,11%
Dalarnas län 107 1,29%
Gotlands län 22 0,26%
Gävleborgs län 80 0,96%
Hallands län 26 0,31%
Jämtlands län 553 6,65%
Jönköpings län 35 0,42%
Kalmar län 28 0,34%
Kronobergs län 20 0,24%
Norrbottens län 3 898 46,84%
Skåne län 106 1,27%
Stockholms län 638 7,67%
Södermanlands län 65 0,78%
Uppsala län 119 1,43%
Värmlands län 37 0,44%
Västerbottens län 1 839 22,10%
Västernorrlands län 198 2,38%
Västmanlands län 45 0,54%
Västra Götalands län 200 2,40%
Örebro län 45 0,54%
Östergötlands län 65 0,78%
Boende utomlands 187 2,25%
Summa 8 322 100,00%

Fördelning baserad på ålder och kön

Födelseår Antal Andel Antal kvinnor Andel kvinnor Antal män Andel män
1911-1920 29 0,35% 24 82,76% 5 17,24%
1921-1930 312 3,75% 160 51,28% 152 48,72%
1931-1940 800 9,61% 393 49,12% 407 50,88%
1941-1950 1 383 16,62% 681 49,24% 702 50,76%
1951-1960 1 521 18,28% 766 50,36% 755 49,64%
1961-1970 1 649 19,81% 818 49,61% 831 50,39%
1971-1980 1 334 16,03% 687 51,50% 647 48,50%
1981-1990 1 013 12,17% 505 49,85% 508 50,15%
1991-2000 281 3,38% 136 48,40% 145 51,60%
Summa 8 322 100,00% 4 170 50,11% 4 152 49,89%

http://www.val.se