Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2013

Val till Sametinget - Valda

Protokoll val till Sametinget 2013-05-19

Mandatfördelning

Förk. Parti Mandat 2013 +/- Mandat 2009
AAAF Albmut - Almetjh - Almasj - Folket 1   1
G Guovssonásti 3 -1 4
JF Jakt- och Fiskesamerna 9 +2 7
LSS Landspartiet Svenska Samer 3 +1 2
MG Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe 4 +1 3
SAM Samerna 2 -3 5
SP Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet 6   6
VS Vuovdega-Skogssamerna 3   3
Totalt 31   31

Valda ledamöter och ersättare

Parti Ledamot Ersättargrupp
AAAF Lars-Paul Kroik
 1. Niklas Sarri
 2. Karl Einar Enarsson
 3. Eva Bergström
G Per Mikael Utsi
Marita Stinnerbom
 1. Lars Jon Allas
 2. Fia Kaddik
 3. Bertil Unga
G Anne M Kuhmunen
 1. Lars Jon Allas
 2. Lars Miguel Utsi
 3. Anna-Marja Persson
JF Håkan Jonsson
 1. Agneta Rimpi
 2. Jan-Åke Olofsson
 3. Signar Holmström
 4. Ulla Alvarsson
 5. Ali Rubertsson
 6. Jonas Jonsson
 7. Johan Wilhelmsson
 8. Levi Persson
 9. Elisabet Önnhall
JF Sten Wälitalo
 1. Peter Holmqvist
 2. Birgitta Pounu
 3. Rolf Ohlsson
 4. Agneta Rimpi
 5. Jan-Åke Olofsson
 6. Signar Holmström
 7. Vivi-Anne Lestander
 8. Ulla Alvarsson
 9. Per-Erik Grundström
JF Josefina Lundgren Skerk
Veronika Håkansson
Karin Mannela
Oscar Pettersson
Mona Persson
Sofia Mörtlund
Hilding Andersson
 1. Agneta Rimpi
 2. Jan-Åke Olofsson
 3. Birgitta Pounu
 4. Peter Holmqvist
 5. Signar Holmström
 6. Rolf Ohlsson
 7. Ulla Alvarsson
 8. Per-Erik Grundström
 9. Ali Rubertsson
LSS Lars-Jonas Johansson
Marie Persson
Tua Rydberg
 1. Erik-Oscar Oscarsson
 2. Erik Östergren
 3. Helena Dådring
MG Ol-Johán Sikku
 1. Per Jonas Parffa
 2. Kristina Nordling
 3. Lars Thomas Mangi
 4. Hanna Sofie Utsi
MG Sara Larsson
Christina Åhrén
 1. Kristina Nordling
 2. Jörgen Stenberg
 3. Marita Granström
 4. Per Erik Jonasson
MG Stefan Mikaelsson
 1. Hanna Sofie Utsi
 2. Per Jonas Parffa
 3. May-Britt Öhman
 4. Lars Thomas Mangi
SAM Anders Kråik
 1. Per Gustav Labba
 2. Ingegerd Stenvall
 3. Per Jon Fjellgren
SAM Lars W Svonni
 1. Per Gustav Labba
 2. Marianne Marainen
 3. Börje Allas
SP Ingrid Inga
Paulus Kuoljok
 1. Ann-Christin Blind
 2. Anders-Erling Fjällås
 3. Elisabeth Nejne-Vannar
 4. Jan-Erik Länta
 5. Viola Engström
 6. Lars-Anders Baer
SP Britt Sparrok
 1. Magnus Rehnfeldt
 2. Anja Fjällgren
 3. Mikael Andersson
 4. Marianne Persson
 5. Jan Persson
 6. Jennie-Sofi Sparrok
SP Torkel Stinnerbom
 1. Birgitta Andersson
 2. Göran Jonsson
 3. Johanna Njaita
 4. Nils-Göran Baer
 5. Anna-Marja Kaddik
 6. Jan-Olov Winka
SP Matti Berg
Per-Olof Nutti
 1. Åsa Blindh
 2. Lars-Gunnar Simma
 3. Sylvia Simma
 4. Per-Ola Blind
 5. Barbro Poggats
 6. Anders Nutti
VS Jan Rannerud
Katarina Sevä
Johan Skogsfeldt
 1. Mickael Eriksson
 2. Monica Sandström
 3. Jonas Stenberg

http://www.val.se