Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2021

Val till Sametinget - Slutlig röstlängdsstatistik

Här visas fördelningen av de röstberättigade inför sametingsvalet den 16 maj 2021.
Fördelningen är gjord med ledning av uppgifter i val- och folkbokföringsdatabasen.

Statistiken är framställd den 29 april 2021.

Spara rådatafilen (i XML-format) till din hårddisk.

Fördelning per län

Område Antal Andel
Blekinge län 10 0,11%
Dalarnas län 117 1,27%
Gotlands län 28 0,30%
Gävleborgs län 105 1,14%
Hallands län 31 0,34%
Jämtlands län 589 6,38%
Jönköpings län 40 0,43%
Kalmar län 36 0,39%
Kronobergs län 20 0,22%
Norrbottens län 4 170 45,20%
Skåne län 123 1,33%
Stockholms län 747 8,10%
Södermanlands län 74 0,80%
Uppsala län 142 1,54%
Värmlands län 43 0,47%
Västerbottens län 2 087 22,62%
Västernorrlands län 229 2,48%
Västmanlands län 60 0,65%
Västra Götalands län 229 2,48%
Örebro län 54 0,59%
Östergötlands län 71 0,77%
Boende utomlands 221 2,40%
Summa 9 226 100,00%

Fördelning baserad på ålder och kön

Födelseår Antal Andel Antal kvinnor Andel kvinnor Antal män Andel män
1911-1920 2 0,02% 2 100,00%    
1921-1930 91 0,99% 58 63,74% 33 36,26%
1931-1940 563 6,10% 296 52,58% 267 47,42%
1941-1950 1 285 13,93% 648 50,43% 637 49,57%
1951-1960 1 615 17,50% 826 51,15% 789 48,85%
1961-1970 1 837 19,91% 915 49,81% 922 50,19%
1971-1980 1 543 16,72% 815 52,82% 728 47,18%
1981-1990 1 357 14,71% 684 50,41% 673 49,59%
1991-2000 825 8,94% 438 53,09% 387 46,91%
2001-2010 108 1,17% 64 59,26% 44 40,74%
Summa 9 226 100,00% 4 746 51,44% 4 480 48,56%

http://www.val.se