Start För väljare För partier Det svenska valsystemet Val 1998 och framåt Om oss

Mottagna förtidsröster

Hela landet

Här visas, dag för dag, antalet förtidsröster som tagits emot vid röstningslokaler inom landet. En röstningslokal kan t.ex. vara ett kommunkontor, ett bibliotek eller en skola.

På x-axeln visas dagar då det är möjligt att förtidsrösta med start den 30 augusti - 18 dagar före valdagen. De röster som bokförs efter valdagen är avlämnade senast valdagen men så sent att de inte kunnat skickas ut till vallokalerna på valdagen. De behandlas då vid valnämndernas preliminära rösträkning på onsdagen efter valet.

På y-axeln visas antalet röster.

Statistik över förtidsröster

Dag 2006 2002
-18 42596 23767
-17 91150 63087
-16 135744 103894
-15 152854 113807
-14 156011 114223
-13 228168 182761
-12 295687 249679
-11 367977 319579
-10 445328 395051
-9 520497 474731
-8 553021 496774
-7 580422 497991
-6 730915 645532
-5 886387 813297
-4 1073301 1004582
-3 1302901 1218677
-2 1559856 1489471
-1 1674291 1576890
Valdagen 1725770 1605920
1 1728698 1605920
2 1756126 1605920
3 1760809 1605920

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län