2006-09-28 10:50:52 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vallentuna

Valdeltagande
2006: 83,52%
+2,43%
2002: 81,09%

37,65%
M
11,04%
C
9,55%
FP
6,26%
KD
21,72%
S
2,80%
V
5,77%
MP
2,85%
Dex
2,35%
ÖVR
Samtliga 15 distrikt räknade.

Kommun Vallentuna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 6223 37,65 16 4113 27,46 11
C Centerpartiet 1825 11,04 5 1478 9,87 4
FP Folkpartiet liberalerna 1579 9,55 4 2071 13,83 6
KD Kristdemokraterna 1035 6,26 3 1271 8,49 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3590 21,72 9 4534 30,27 13
V Vänsterpartiet 462 2,80 1 79 0,53 0
MP Miljöpartiet de gröna 954 5,77 2 859 5,74 2
Dex Demoex 471 2,85 1 261 1,74 1
ÖVR Övriga partier 389 2,35 0 311 2,08 0

Kommun Vallentuna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 16528 14977
Ogiltiga röster blanka 279
Ogiltiga röster övriga 3 221
Summa avgivna röster 16810 15198
Röstberättigade 20127 18742
Valdeltagande 83,52% 81,09%