2006-12-05 09:38:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Värmdö

Valdeltagande
2006: 83,51%
+3,25%
2002: 80,26%

38,11%
M
4,73%
C
8,87%
FP
5,15%
KD
29,79%
S
3,98%
V
6,06%
MP
0,63%
NU
2,68%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Värmdö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 8001 38,11 21 4870 26,30 13
C Centerpartiet 992 4,73 2 636 3,43 2
FP Folkpartiet liberalerna 1863 8,87 4 2752 14,86 8
KD Kristdemokraterna 1082 5,15 2 1205 6,51 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6253 29,79 17 6822 36,84 19
V Vänsterpartiet 836 3,98 2 1118 6,04 3
MP Miljöpartiet de gröna 1272 6,06 3 953 5,15 2
NU Nytta & Utveckling, partiet 132 0,63 0
ÖVR Övriga partier 562 2,68 0 163 0,88 0

Kommun Värmdö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 20993 18519
Ogiltiga röster blanka 334
Ogiltiga röster övriga 5 350
Summa avgivna röster 21332 18869
Röstberättigade 25544 23509
Valdeltagande 83,51% 80,26%