2006-09-25 16:24:51 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ekerö

Valdeltagande
2006: 87,33%
+1,97%
2002: 85,36%

41,93%
M
5,75%
C
10,34%
FP
5,40%
KD
15,04%
S
1,80%
V
7,95%
MP
10,28%
Ö
1,52%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Ekerö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 6263 41,93 18 4569 33,13 13
C Centerpartiet 859 5,75 2 864 6,27 3
FP Folkpartiet liberalerna 1544 10,34 4 2095 15,19 6
KD Kristdemokraterna 806 5,40 2 1236 8,96 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2247 15,04 7 3223 23,37 10
V Vänsterpartiet 269 1,80 1 309 2,24 1
MP Miljöpartiet de gröna 1187 7,95 3 1239 8,98 4
Ö Ö-partiet 1535 10,28 4
ÖVR Övriga partier 227 1,52 0 255 1,85 0

Kommun Ekerö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14937 13790
Ogiltiga röster blanka 203
Ogiltiga röster övriga 2 185
Summa avgivna röster 15142 13975
Röstberättigade 17339 16371
Valdeltagande 87,33% 85,36%