2006-09-26 15:20:18 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Huddinge

Valdeltagande
2006: 77,03%
+1,13%
2002: 75,90%

29,99%
M
2,22%
C
8,66%
FP
5,22%
KD
29,80%
S
5,53%
V
4,71%
MP
4,33%
HP
6,07%
DP
3,00%
SD
0,48%
ÖVR
Samtliga 50 distrikt räknade.

Kommun Huddinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 14970 29,99 18 9432 19,90 13
C Centerpartiet 1108 2,22 0 835 1,76 0
FP Folkpartiet liberalerna 4324 8,66 6 5945 12,54 8
KD Kristdemokraterna 2604 5,22 4 2910 6,14 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14877 29,80 19 17200 36,28 24
V Vänsterpartiet 2760 5,53 3 3615 7,63 5
MP Miljöpartiet de gröna 2349 4,71 3 1690 3,56 2
HP Huddingepartiet 2161 4,33 2 2037 4,30 2
DP Drevvikenpartiet 3030 6,07 4 2140 4,51 3
SD Sverigedemokraterna 1500 3,00 2 899 1,90 0
ÖVR Övriga partier 241 0,48 0 705 1,49 0

Kommun Huddinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 49924 47408
Ogiltiga röster blanka 758
Ogiltiga röster övriga 19 616
Summa avgivna röster 50701 48024
Röstberättigade 65819 63275
Valdeltagande 77,03% 75,90%