2006-09-26 13:37:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Botkyrka

Område M C FP KD S V MP BP TuP ÖVR BLANK OG VDT
Botkyrka Norra 16,23% 1,16% 4,33% 6,89% 51,58% 10,70% 4,44% 2,88% 0,00% 1,79% 1,29% 0,04% 62,61%
Botkyrka 31 17,14% 0,91% 5,94% 7,31% 50,74% 10,74% 3,31% 2,17% 0,00% 1,71% 1,57% 0,00% 61,23%
Botkyrka 32 10,09% 0,63% 1,89% 5,42% 61,66% 12,23% 5,55% 1,39% 0,00% 1,13% 1,24% 0,25% 56,57%
Botkyrka 33 28,73% 1,39% 7,85% 7,47% 42,03% 5,19% 2,91% 3,42% 0,00% 1,01% 0,63% 0,00% 74,58%
Botkyrka 34 11,28% 1,85% 1,68% 3,70% 51,85% 15,82% 6,73% 3,03% 0,00% 4,04% 1,82% 0,00% 49,03%
Botkyrka 35 15,01% 1,99% 4,29% 3,83% 53,14% 11,94% 6,28% 1,99% 0,00% 1,53% 1,51% 0,00% 56,19%
Botkyrka 36 9,83% 1,14% 3,31% 5,49% 58,29% 12,00% 6,29% 2,29% 0,00% 1,37% 1,13% 0,00% 53,03%
Botkyrka 41 19,44% 1,41% 2,98% 7,84% 54,39% 6,58% 4,39% 1,88% 0,00% 1,10% 0,78% 0,16% 68,58%
Botkyrka 42 7,70% 0,58% 0,73% 2,33% 64,39% 17,30% 3,49% 2,33% 0,00% 1,16% 0,29% 0,00% 54,94%
Botkyrka 43 4,78% 0,38% 1,01% 1,51% 67,04% 18,24% 3,90% 1,64% 0,00% 1,51% 0,99% 0,25% 55,06%
Botkyrka 44 7,51% 1,47% 2,95% 3,39% 58,76% 17,82% 4,27% 2,50% 0,00% 1,33% 0,44% 0,00% 56,64%
Botkyrka 51 25,74% 2,11% 7,59% 7,31% 36,99% 9,42% 4,08% 5,06% 0,00% 1,69% 1,11% 0,00% 81,98%
Botkyrka 52 25,29% 0,72% 6,18% 11,21% 43,53% 3,88% 3,59% 4,31% 0,00% 1,29% 1,14% 0,00% 78,84%
Botkyrka 53 19,92% 1,40% 5,33% 5,19% 49,09% 9,40% 3,51% 3,37% 0,00% 2,81% 2,06% 0,00% 61,18%
Botkyrka 54 19,45% 1,10% 3,70% 7,26% 51,64% 9,18% 3,29% 2,60% 0,00% 1,78% 1,08% 0,00% 61,81%
Botkyrka 55 16,67% 1,10% 1,96% 15,81% 45,71% 10,29% 4,29% 2,82% 0,00% 1,35% 1,69% 0,00% 69,17%
Botkyrka 56 25,06% 0,96% 6,83% 10,91% 43,65% 3,24% 1,56% 5,88% 0,00% 1,92% 1,18% 0,00% 79,32%
Botkyrka 57 11,86% 0,26% 4,22% 8,83% 56,26% 9,35% 4,22% 2,37% 0,00% 2,64% 1,30% 0,13% 58,73%
Botkyrka 58 12,83% 0,54% 1,96% 9,67% 58,37% 10,54% 4,02% 1,20% 0,00% 0,87% 0,86% 0,00% 56,28%
Botkyrka 59 11,62% 1,35% 1,76% 6,76% 56,76% 12,43% 5,54% 1,76% 0,00% 2,03% 1,20% 0,13% 58,28%
Botkyrka 60 14,69% 1,30% 6,52% 5,57% 47,04% 11,14% 6,04% 4,50% 0,00% 3,20% 2,09% 0,00% 61,05%
Botkyrka 61 23,72% 1,75% 9,84% 6,12% 37,38% 8,74% 5,90% 4,26% 0,00% 2,30% 1,93% 0,00% 67,56%
I vallokal ej räknade röster 20,37% 2,31% 6,48% 4,63% 41,20% 15,28% 6,02% 1,39% 0,00% 2,31% 3,57% 0,00%
Botkyrka Södra 29,47% 2,46% 10,68% 5,03% 30,84% 5,29% 5,62% 5,06% 3,01% 2,53% 1,64% 0,06% 78,41%
Botkyrka 1 27,28% 2,85% 13,60% 6,03% 27,04% 4,72% 6,11% 5,05% 5,37% 1,95% 2,23% 0,00% 80,62%
Botkyrka 2 23,39% 1,81% 10,34% 4,62% 32,53% 5,32% 5,52% 4,42% 8,03% 4,02% 1,77% 0,10% 79,98%
Botkyrka 3 30,46% 2,26% 13,33% 5,64% 21,23% 5,03% 4,62% 4,00% 10,67% 2,77% 1,42% 0,00% 84,24%
Botkyrka 4 22,27% 2,90% 11,60% 3,48% 33,06% 4,99% 6,38% 7,42% 5,22% 2,67% 1,82% 0,00% 78,60%
Botkyrka 5 27,32% 1,48% 15,34% 5,11% 25,17% 3,23% 6,59% 5,11% 9,56% 1,08% 1,59% 0,00% 86,98%
Botkyrka 6 27,60% 2,05% 13,35% 5,32% 29,16% 5,81% 5,57% 3,44% 6,72% 0,98% 0,89% 0,00% 84,79%
Botkyrka 7 29,16% 1,57% 18,67% 3,49% 21,20% 4,82% 4,70% 6,02% 8,55% 1,81% 1,43% 0,00% 87,98%
Botkyrka 8 31,73% 1,56% 15,53% 4,47% 19,33% 3,13% 5,70% 8,16% 8,27% 2,12% 0,78% 0,00% 84,30%
Botkyrka 9 30,36% 2,92% 12,22% 5,65% 24,89% 1,91% 6,11% 4,65% 9,66% 1,64% 1,88% 0,09% 80,33%
Botkyrka 11 30,43% 2,23% 11,60% 5,75% 34,51% 4,92% 4,55% 4,27% 0,00% 1,76% 1,37% 0,00% 76,49%
Botkyrka 12 17,56% 1,60% 5,82% 3,42% 44,01% 9,24% 7,18% 7,64% 0,00% 3,53% 2,66% 0,11% 64,29%
Botkyrka 13 25,57% 2,29% 7,00% 5,34% 39,82% 5,34% 5,60% 5,85% 0,00% 3,18% 2,96% 0,12% 71,90%
Botkyrka 14 28,18% 2,44% 8,85% 8,04% 34,69% 5,39% 5,49% 4,07% 0,00% 2,85% 1,10% 0,20% 74,00%
Botkyrka 15 33,81% 2,88% 13,30% 6,43% 31,15% 4,21% 3,44% 3,33% 0,00% 1,44% 2,06% 0,11% 83,74%
Botkyrka 16 33,23% 2,58% 9,39% 5,06% 30,44% 5,88% 5,16% 5,99% 0,00% 2,27% 1,12% 0,00% 83,12%
Botkyrka 17 35,57% 1,86% 8,65% 4,03% 33,04% 4,25% 4,62% 4,62% 0,00% 3,36% 1,54% 0,15% 74,01%
Botkyrka 18 17,70% 1,83% 5,98% 5,62% 43,35% 10,38% 6,11% 5,62% 0,00% 3,42% 0,73% 0,00% 57,49%
Botkyrka 19 16,81% 0,87% 4,54% 5,31% 49,37% 9,47% 5,80% 5,12% 0,00% 2,71% 1,80% 0,09% 65,41%
Botkyrka 20 18,63% 1,92% 6,58% 4,79% 39,86% 9,45% 6,44% 6,99% 0,00% 5,34% 0,14% 0,14% 60,15%
Botkyrka 21 32,72% 2,47% 7,13% 5,67% 33,55% 6,58% 4,75% 6,03% 0,00% 1,10% 2,05% 0,27% 80,46%
Botkyrka 26 44,34% 2,43% 17,99% 4,76% 18,62% 2,65% 3,92% 3,39% 0,00% 1,90% 2,17% 0,10% 90,12%
Botkyrka 27 35,50% 2,51% 7,85% 3,46% 33,19% 3,66% 6,49% 4,08% 0,00% 3,25% 2,55% 0,00% 82,01%
Botkyrka 28 43,49% 6,58% 8,79% 4,03% 19,46% 3,36% 6,58% 4,70% 0,00% 3,02% 1,32% 0,00% 80,19%
I vallokal ej räknade röster 28,41% 2,90% 8,70% 4,93% 29,86% 7,25% 11,59% 1,45% 0,00% 4,93% 1,99% 0,00%