2006-09-26 13:37:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Botkyrka

Valdeltagande
2006: 71,03%
+2,31%
2002: 68,72%

24,01%
M
1,92%
C
8,06%
FP
5,79%
KD
39,39%
S
7,52%
V
5,13%
MP
4,16%
BP
1,77%
TuP
2,22%
ÖVR
Samtliga 46 distrikt räknade.

Kommun Botkyrka

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 9478 24,01 15 5416 14,67 9
C Centerpartiet 759 1,92 1 426 1,15 0
FP Folkpartiet liberalerna 3183 8,06 4 5048 13,67 8
KD Kristdemokraterna 2287 5,79 4 2499 6,77 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15548 39,39 25 15682 42,47 28
V Vänsterpartiet 2969 7,52 5 3579 9,69 6
MP Miljöpartiet de gröna 2026 5,13 3 1536 4,16 3
BP Botkyrkapartiet 1643 4,16 3 2132 5,77 3
TuP Tullingepartiet 699 1,77 1
ÖVR Övriga partier 878 2,22 0 604 1,64 0

Kommun Botkyrka

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 39470 36922
Ogiltiga röster blanka 598
Ogiltiga röster övriga 22 444
Summa avgivna röster 40090 37366
Röstberättigade 56439 54372
Valdeltagande 71,03% 68,72%