2006-09-27 11:34:06 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Salem

Valdeltagande
2006: 83,00%
+1,67%
2002: 81,33%

45,67%
M
4,97%
C
8,83%
FP
4,46%
KD
25,39%
S
3,93%
V
4,92%
MP
1,84%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Salem

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3881 45,67 14 2758 34,70 11
C Centerpartiet 422 4,97 2 402 5,06 2
FP Folkpartiet liberalerna 750 8,83 3 1011 12,72 4
KD Kristdemokraterna 379 4,46 1 450 5,66 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2157 25,39 8 2495 31,39 9
V Vänsterpartiet 334 3,93 1 429 5,40 2
MP Miljöpartiet de gröna 418 4,92 2 277 3,49 1
ÖVR Övriga partier 156 1,84 0 126 1,59 0

Kommun Salem

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8497 7948
Ogiltiga röster blanka 118
Ogiltiga röster övriga 5 94
Summa avgivna röster 8620 8042
Röstberättigade 10386 9888
Valdeltagande 83,00% 81,33%