2006-09-29 10:46:41 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tyresö

Valdeltagande
2006: 83,18%
+1,97%
2002: 81,21%

39,43%
M
4,00%
C
9,19%
FP
4,50%
KD
30,04%
S
4,75%
V
5,53%
MP
2,55%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Tyresö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 9712 39,43 22 6497 28,16 16
C Centerpartiet 985 4,00 2 599 2,60 1
FP Folkpartiet liberalerna 2263 9,19 4 3199 13,87 7
KD Kristdemokraterna 1108 4,50 2 1136 4,92 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7399 30,04 16 8305 36,00 19
V Vänsterpartiet 1171 4,75 2 1385 6,00 4
MP Miljöpartiet de gröna 1363 5,53 3 988 4,28 2
ÖVR Övriga partier 628 2,55 0 961 4,17 0

Kommun Tyresö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24629 23070
Ogiltiga röster blanka 410
Ogiltiga röster övriga 11 299
Summa avgivna röster 25050 23369
Röstberättigade 30116 28777
Valdeltagande 83,18% 81,21%