2006-09-25 08:20:11 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Upplands-Bro

Valdeltagande
2006: 78,63%
+2,11%
2002: 76,52%

30,30%
M
3,94%
C
7,04%
FP
8,07%
KD
37,96%
S
5,40%
V
4,84%
MP
2,19%
SD
0,27%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Upplands-Bro

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3768 30,30 12 2389 20,24 8
C Centerpartiet 490 3,94 2 368 3,12 1
FP Folkpartiet liberalerna 875 7,04 3 1502 12,73 5
KD Kristdemokraterna 1003 8,07 3 1179 9,99 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4721 37,96 16 4927 41,75 18
V Vänsterpartiet 671 5,40 2 1066 9,03 4
MP Miljöpartiet de gröna 602 4,84 2 220 1,86 1
SD Sverigedemokraterna 272 2,19 1 74 0,63 0
ÖVR Övriga partier 34 0,27 0 76 0,64 0

Kommun Upplands-Bro

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12436 11801
Ogiltiga röster blanka 245
Ogiltiga röster övriga 7 180
Summa avgivna röster 12688 11981
Röstberättigade 16137 15658
Valdeltagande 78,63% 76,52%