2006-09-25 12:09:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nykvarn

Valdeltagande
2006: 82,35%
+1,41%
2002: 80,94%

18,14%
M
5,00%
C
7,58%
FP
1,95%
KD
22,21%
S
3,09%
V
1,18%
MP
35,05%
NP
2,31%
SD
3,37%
ND
0,12%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Nykvarn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 910 18,14 6 752 16,01 5
C Centerpartiet 251 5,00 2 206 4,39 1
FP Folkpartiet liberalerna 380 7,58 2 345 7,35 2
KD Kristdemokraterna 98 1,95 0 135 2,87 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1114 22,21 7 1277 27,19 9
V Vänsterpartiet 155 3,09 1 195 4,15 1
MP Miljöpartiet de gröna 59 1,18 0 18 0,38 0
NP Nykvarnspartiet 1758 35,05 11 1638 34,88 12
SD Sverigedemokraterna 116 2,31 1 56 1,19 0
ND Nationaldemokraterna 169 3,37 1 63 1,34 0
ÖVR Övriga partier 6 0,12 0 11 0,23 0

Kommun Nykvarn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5016 4696
Ogiltiga röster blanka 80
Ogiltiga röster övriga 4 65
Summa avgivna röster 5100 4761
Röstberättigade 6193 5882
Valdeltagande 82,35% 80,94%