2006-09-27 11:11:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sollentuna

Valdeltagande
2006: 83,67%
+1,80%
2002: 81,87%

40,51%
M
3,88%
C
11,75%
FP
5,88%
KD
20,83%
S
3,40%
V
4,30%
MP
7,39%
SPA
1,41%
SD
0,31%
ND
0,34%
ÖVR
Samtliga 34 distrikt räknade.

Kommun Sollentuna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 14843 40,51 26 10825 30,72 19
C Centerpartiet 1420 3,88 2 985 2,80 2
FP Folkpartiet liberalerna 4304 11,75 7 5830 16,55 11
KD Kristdemokraterna 2154 5,88 4 2517 7,14 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7631 20,83 13 9422 26,74 16
V Vänsterpartiet 1245 3,40 2 1743 4,95 3
MP Miljöpartiet de gröna 1577 4,30 2 1168 3,31 2
SPA Sollentunapartiet 2708 7,39 5 2192 6,22 4
SD Sverigedemokraterna 517 1,41 0
ND Nationaldemokraterna 113 0,31 0
ÖVR Övriga partier 124 0,34 0 555 1,58 0

Kommun Sollentuna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 36636 35237
Ogiltiga röster blanka 377
Ogiltiga röster övriga 12 393
Summa avgivna röster 37025 35630
Röstberättigade 44250 43521
Valdeltagande 83,67% 81,87%