2006-09-28 15:24:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Stockholm

Valdeltagande
2006: 79,06%
+1,34%
2002: 77,72%

37,25%
M
3,14%
C
9,64%
FP
3,91%
KD
24,42%
S
7,91%
V
9,20%
MP
4,53%
ÖVR
Samtliga 467 distrikt räknade.

Kommun Stockholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 180207 37,25 41 121405 26,00 27
C Centerpartiet 15205 3,14 1 5939 1,27 0
FP Folkpartiet liberalerna 46657 9,64 10 73736 15,79 17
KD Kristdemokraterna 18907 3,91 3 20746 4,44 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 118129 24,42 27 149871 32,10 35
V Vänsterpartiet 38284 7,91 9 52325 11,21 11
MP Miljöpartiet de gröna 44530 9,20 10 24965 5,35 6
ÖVR Övriga partier 21915 4,53 0 17909 3,84 0

Kommun Stockholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 483834 466896
Ogiltiga röster blanka 6901
Ogiltiga röster övriga 134 5190
Summa avgivna röster 490869 472086
Röstberättigade 620912 607446
Valdeltagande 79,06% 77,72%