2006-09-26 16:23:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Södertälje

Valdeltagande
2006: 73,12%
+1,19%
2002: 71,93%

22,45%
M
6,10%
C
7,70%
FP
5,39%
KD
35,03%
S
7,20%
V
6,95%
MP
2,96%
PPS
3,80%
ND
2,20%
SD
0,22%
ÖVR
Samtliga 50 distrikt räknade.

Kommun Södertälje

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 9931 22,45 14 6489 15,30 10
C Centerpartiet 2699 6,10 5 2441 5,76 3
FP Folkpartiet liberalerna 3407 7,70 5 4389 10,35 7
KD Kristdemokraterna 2384 5,39 4 2622 6,18 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15499 35,03 23 17595 41,48 28
V Vänsterpartiet 3185 7,20 4 3137 7,40 5
MP Miljöpartiet de gröna 3076 6,95 4 2798 6,60 4
PPS Pensionärspartiet i Södertälje 1308 2,96 2 1256 2,96 2
ND Nationaldemokraterna 1683 3,80 2 1043 2,46 2
SD Sverigedemokraterna 974 2,20 2 262 0,62 0
ÖVR Övriga partier 99 0,22 0 381 0,90 0

Kommun Södertälje

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 44245 42413
Ogiltiga röster blanka 687
Ogiltiga röster övriga 21 621
Summa avgivna röster 44953 43034
Röstberättigade 61479 59828
Valdeltagande 73,12% 71,93%