2006-09-24 15:02:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nacka

Valdeltagande
2006: 82,66%
+2,46%
2002: 80,20%

46,27%
M
2,91%
C
10,76%
FP
4,69%
KD
19,53%
S
4,37%
V
6,15%
MP
1,07%
SD
3,98%
NL
0,27%
ÖVR
Samtliga 42 distrikt räknade.

Kommun Nacka

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 22863 46,27 29 16644 36,87 23
C Centerpartiet 1439 2,91 2 546 1,21 0
FP Folkpartiet liberalerna 5315 10,76 7 7379 16,35 10
KD Kristdemokraterna 2320 4,69 2 2432 5,39 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9651 19,53 13 12120 26,85 16
V Vänsterpartiet 2157 4,37 2 2907 6,44 4
MP Miljöpartiet de gröna 3040 6,15 4 2537 5,62 4
SD Sverigedemokraterna 528 1,07 0 271 0,60 0
NL Nackalistan 1968 3,98 2
ÖVR Övriga partier 134 0,27 0 305 0,68 0

Kommun Nacka

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 49415 45141
Ogiltiga röster blanka 586
Ogiltiga röster övriga 21 511
Summa avgivna röster 50022 45652
Röstberättigade 60514 56925
Valdeltagande 82,66% 80,20%