2006-09-24 14:20:03 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sundbyberg

Område M C FP KD S V MP ÖVR BLANK OG VDT
Sundbyberg Andra 30,42% 2,21% 9,41% 6,10% 36,14% 7,94% 6,24% 1,55% 1,72% 0,03% 74,02%
Sundbyberg 12 25,72% 1,60% 7,83% 5,43% 40,42% 9,42% 7,51% 2,08% 2,34% 0,00% 75,32%
Sundbyberg 13 31,25% 1,56% 7,64% 6,42% 37,85% 7,64% 5,38% 2,26% 0,69% 0,00% 78,06%
Sundbyberg 14 20,84% 0,93% 4,82% 4,67% 49,14% 11,82% 6,53% 1,24% 1,98% 0,15% 66,77%
Sundbyberg 15 19,91% 1,22% 7,01% 4,56% 50,50% 9,57% 5,45% 1,78% 1,43% 0,00% 65,75%
Sundbyberg 16 22,10% 1,24% 7,11% 4,02% 46,52% 11,44% 5,26% 2,32% 1,97% 0,15% 63,13%
Sundbyberg 17 42,73% 2,97% 14,32% 6,72% 23,57% 4,74% 4,52% 0,44% 1,52% 0,00% 77,09%
Sundbyberg 18 42,19% 3,68% 15,25% 10,42% 19,06% 3,68% 4,96% 0,76% 1,01% 0,00% 87,85%
Sundbyberg 19 31,94% 2,58% 8,85% 4,79% 36,49% 6,88% 7,00% 1,47% 1,81% 0,00% 69,84%
Sundbyberg 20 25,89% 3,33% 8,56% 6,56% 40,11% 7,67% 6,44% 1,44% 2,17% 0,00% 69,07%
Sundbyberg 21 31,14% 2,12% 9,61% 5,56% 33,47% 7,79% 8,29% 2,02% 2,37% 0,10% 73,58%
Sundbyberg 22 30,15% 1,41% 8,01% 5,54% 35,34% 10,01% 7,89% 1,65% 1,39% 0,00% 69,94%
Sundbyberg 23 40,42% 3,42% 14,04% 10,82% 21,63% 4,55% 4,17% 0,95% 0,94% 0,00% 76,22%
I vallokal ej räknade röster 30,74% 2,46% 6,56% 2,46% 37,30% 10,25% 7,38% 2,87% 3,56% 0,00%
Sundbyberg Första 37,58% 3,35% 10,08% 5,41% 29,60% 5,94% 6,24% 1,81% 1,63% 0,04% 79,98%
Sundbyberg 1 38,07% 3,44% 9,21% 4,33% 29,52% 5,44% 6,66% 3,33% 2,17% 0,00% 76,12%
Sundbyberg 2 40,96% 5,24% 9,57% 5,93% 27,13% 4,41% 5,55% 1,22% 1,05% 0,00% 77,15%
Sundbyberg 3 33,70% 3,70% 10,00% 5,19% 35,31% 5,80% 4,94% 1,36% 1,70% 0,00% 75,11%
Sundbyberg 4 40,65% 1,81% 10,12% 3,70% 29,36% 7,14% 5,33% 1,90% 1,33% 0,18% 77,36%
Sundbyberg 5 34,19% 4,27% 13,62% 6,06% 25,55% 7,95% 5,67% 2,68% 1,76% 0,00% 77,87%
Sundbyberg 6 36,34% 3,70% 7,70% 7,80% 29,67% 5,44% 7,60% 1,75% 1,91% 0,00% 76,80%
Sundbyberg 7 43,34% 3,41% 10,80% 4,63% 27,60% 3,90% 5,52% 0,81% 1,36% 0,00% 79,66%
Sundbyberg 8 37,47% 3,38% 9,63% 5,03% 29,23% 6,33% 6,59% 2,34% 1,45% 0,00% 75,39%
Sundbyberg 9 37,84% 3,10% 9,95% 6,10% 28,54% 5,45% 7,42% 1,60% 1,48% 0,00% 81,46%
Sundbyberg 10 32,81% 1,57% 10,41% 7,87% 34,99% 5,81% 5,21% 1,33% 2,01% 0,24% 76,75%
Sundbyberg 11 32,52% 1,41% 10,15% 3,98% 35,86% 8,35% 6,17% 1,54% 1,77% 0,13% 74,60%
I vallokal ej räknade röster 37,72% 5,06% 9,11% 3,29% 23,80% 7,34% 11,14% 2,53% 2,71% 0,00%