2006-09-24 14:20:03 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sundbyberg

Valdeltagande
2006: 77,19%
+1,64%
2002: 75,55%

34,36%
M
2,84%
C
9,77%
FP
5,72%
KD
32,53%
S
6,84%
V
6,24%
MP
1,69%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Sundbyberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 7207 34,36 17 5115 25,06 14
C Centerpartiet 595 2,84 1 364 1,78 0
FP Folkpartiet liberalerna 2050 9,77 5 3093 15,16 8
KD Kristdemokraterna 1200 5,72 3 1157 5,67 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6823 32,53 17 7434 36,43 19
V Vänsterpartiet 1434 6,84 4 1978 9,69 5
MP Miljöpartiet de gröna 1308 6,24 4 913 4,47 2
ÖVR Övriga partier 355 1,69 0 353 1,73 0

Kommun Sundbyberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 20972 20407
Ogiltiga röster blanka 357
Ogiltiga röster övriga 8 310
Summa avgivna röster 21337 20717
Röstberättigade 27642 27422
Valdeltagande 77,19% 75,55%