2006-09-27 16:38:10 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vaxholm

Valdeltagande
2006: 86,92%
+3,22%
2002: 83,70%

52,15%
M
6,53%
C
8,69%
FP
3,06%
KD
21,24%
S
3,71%
V
4,22%
MP
0,40%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Vaxholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3386 52,15 16 1854 32,00 10
C Centerpartiet 424 6,53 2 431 7,44 2
FP Folkpartiet liberalerna 564 8,69 3 1001 17,28 5
KD Kristdemokraterna 199 3,06 1 283 4,88 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1379 21,24 7 1764 30,45 10
V Vänsterpartiet 241 3,71 1 349 6,02 2
MP Miljöpartiet de gröna 274 4,22 1 96 1,66 0
ÖVR Övriga partier 26 0,40 0 16 0,28 0

Kommun Vaxholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6493 5794
Ogiltiga röster blanka 77
Ogiltiga röster övriga 4 77
Summa avgivna röster 6574 5871
Röstberättigade 7563 7014
Valdeltagande 86,92% 83,70%