2006-09-26 16:27:47 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sigtuna

Valdeltagande
2006: 77,10%
+3,39%
2002: 73,71%

28,71%
M
4,54%
C
6,68%
FP
4,78%
KD
38,89%
S
3,31%
V
3,24%
MP
2,09%
ASK
4,99%
SFS
2,17%
SD
0,61%
ÖVR
Samtliga 23 distrikt räknade.

Kommun Sigtuna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 6019 28,71 15 4906 25,35 13
C Centerpartiet 951 4,54 2 744 3,84 1
FP Folkpartiet liberalerna 1401 6,68 4 2104 10,87 6
KD Kristdemokraterna 1002 4,78 2 995 5,14 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8154 38,89 21 7495 38,73 21
V Vänsterpartiet 694 3,31 1 990 5,12 3
MP Miljöpartiet de gröna 679 3,24 2 702 3,63 2
ASK Aktion för Sigtuna kommun 439 2,09 1 411 2,12 1
SFS Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 1046 4,99 2 466 2,41 1
SD Sverigedemokraterna 456 2,17 1 366 1,89 0
ÖVR Övriga partier 127 0,61 0 175 0,90 0

Kommun Sigtuna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 20968 19354
Ogiltiga röster blanka 353
Ogiltiga röster övriga 8 349
Summa avgivna röster 21329 19703
Röstberättigade 27663 26732
Valdeltagande 77,10% 73,71%