2006-09-27 09:25:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nynäshamn

Valdeltagande
2006: 79,33%
+1,10%
2002: 78,23%

24,79%
M
4,06%
C
5,36%
FP
4,18%
KD
42,18%
S
4,84%
V
3,94%
MP
2,82%
SD
4,44%
PP(N)
2,97%
SN
0,41%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Nynäshamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3697 24,79 10 2405 16,87 8
C Centerpartiet 606 4,06 2 714 5,01 2
FP Folkpartiet liberalerna 799 5,36 2 1502 10,53 5
KD Kristdemokraterna 624 4,18 2 917 6,43 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6290 42,18 17 5676 39,81 18
V Vänsterpartiet 722 4,84 2 1297 9,10 4
MP Miljöpartiet de gröna 588 3,94 2 774 5,43 2
SD Sverigedemokraterna 421 2,82 1 235 1,65 1
PP(N) Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun 662 4,44 2 519 3,64 2
SN Sorundanet 443 2,97 1
ÖVR Övriga partier 61 0,41 0 219 1,54 0

Kommun Nynäshamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14913 14258
Ogiltiga röster blanka 252
Ogiltiga röster övriga 4 292
Summa avgivna röster 15169 14550
Röstberättigade 19122 18599
Valdeltagande 79,33% 78,23%