2006-09-25 18:03:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Håbo

Valdeltagande
2006: 81,42%
+2,98%
2002: 78,44%

31,78%
M
6,10%
C
5,94%
FP
3,92%
KD
30,48%
S
2,46%
V
2,70%
MP
14,79%
BÅP
0,73%
ND
1,11%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Håbo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3462 31,78 13 2733 27,44 11
C Centerpartiet 664 6,10 3 53 0,53 0
FP Folkpartiet liberalerna 647 5,94 2 172 1,73 1
KD Kristdemokraterna 427 3,92 2 547 5,49 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3320 30,48 13 3689 37,04 16
V Vänsterpartiet 268 2,46 1 373 3,75 2
MP Miljöpartiet de gröna 294 2,70 1 226 2,27 1
BÅP Bålsta partiet 1611 14,79 6 809 8,12 3
ND Nationaldemokraterna 79 0,73 0 55 0,55 0
ÖVR Övriga partier 121 1,11 0 1302 13,07 5

Kommun Håbo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10893 9959
Ogiltiga röster blanka 181
Ogiltiga röster övriga 2 205
Summa avgivna röster 11076 10164
Röstberättigade 13604 12958
Valdeltagande 81,42% 78,44%