2006-09-25 10:12:45 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Knivsta

Valdeltagande
2006: 84,45%
+2,40%
2002: 82,05%

27,88%
M
9,34%
C
10,87%
FP
6,48%
KD
23,45%
S
3,38%
V
4,11%
MP
12,33%
KNU
1,98%
SD
0,18%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Knivsta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2221 27,88 9 1679 23,16 7
C Centerpartiet 744 9,34 3 587 8,10 3
FP Folkpartiet liberalerna 866 10,87 3 1024 14,12 4
KD Kristdemokraterna 516 6,48 2 417 5,75 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1868 23,45 8 1907 26,30 8
V Vänsterpartiet 269 3,38 1 441 6,08 2
MP Miljöpartiet de gröna 327 4,11 1 268 3,70 1
KNU Knivsta.Nu 982 12,33 4 840 11,58 4
SD Sverigedemokraterna 158 1,98 0
ÖVR Övriga partier 14 0,18 0 88 1,21 0

Kommun Knivsta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7965 7251
Ogiltiga röster blanka 142
Ogiltiga röster övriga 2 124
Summa avgivna röster 8109 7375
Röstberättigade 9602 8988
Valdeltagande 84,45% 82,05%