2006-09-22 16:39:02 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Uppsala

Område M C FP KD S V MP SPI SD USP ÖVR BLANK OG VDT
Uppsala Mellersta 28,72% 8,10% 15,08% 4,90% 21,25% 7,97% 11,11% 0,11% 1,52% 0,60% 0,65% 2,03% 0,03% 83,31%
1 Norra Luthagen 31,51% 6,96% 14,08% 6,06% 19,31% 6,79% 11,13% 0,16% 2,70% 0,90% 0,41% 2,16% 0,00% 77,63%
2 Södra Svartbäcken 24,00% 9,22% 13,58% 3,07% 24,85% 11,10% 9,56% 0,09% 2,39% 1,11% 1,02% 1,18% 0,08% 78,75%
3 Västra Kapellgärdet 22,47% 9,03% 14,96% 5,79% 22,47% 9,58% 13,30% 0,07% 1,03% 0,28% 1,03% 3,07% 0,00% 79,59%
4 Östra Kapellgärdet 19,34% 6,71% 15,36% 4,10% 21,84% 11,04% 17,86% 0,00% 1,48% 0,80% 1,48% 3,30% 0,00% 78,70%
5 Luthagen-Eriksdal 31,62% 7,17% 19,68% 5,33% 17,21% 6,79% 10,16% 0,00% 1,27% 0,19% 0,57% 1,87% 0,00% 87,13%
6 Centrala Luthagen 33,45% 8,57% 17,63% 5,92% 13,89% 6,04% 13,16% 0,00% 0,60% 0,36% 0,36% 0,84% 0,00% 85,64%
7 Östra Luthagen 36,58% 6,77% 16,21% 6,27% 14,94% 6,13% 10,64% 0,21% 1,41% 0,49% 0,35% 1,73% 0,07% 82,67%
8 Norra Centrum 35,56% 7,33% 15,86% 5,97% 18,49% 6,33% 7,33% 0,07% 1,92% 0,71% 0,43% 1,54% 0,00% 79,82%
9 Västra Höganäs 36,21% 6,48% 14,69% 5,01% 19,43% 6,34% 9,26% 0,14% 1,67% 0,56% 0,21% 2,11% 0,07% 81,51%
10 Östra Höganäs 32,33% 9,08% 14,18% 4,05% 21,65% 5,10% 10,41% 0,00% 1,82% 0,56% 0,84% 2,32% 0,00% 80,82%
11 Norra Kvarngärdet 15,06% 3,65% 6,58% 3,36% 36,40% 20,03% 8,77% 0,29% 3,65% 1,17% 1,02% 2,29% 0,00% 68,90%
12 Södra Kvarngärdet 15,12% 3,65% 5,87% 3,00% 51,11% 12,91% 4,82% 0,13% 1,83% 0,52% 1,04% 2,41% 0,13% 67,96%
13 Sydvästra Luthagen 30,30% 10,10% 18,10% 5,28% 14,69% 5,59% 13,60% 0,08% 1,40% 0,31% 0,54% 2,43% 0,00% 84,34%
14 Luthagen-Studentstaden 19,11% 8,56% 16,85% 2,60% 17,67% 10,14% 22,60% 0,00% 0,82% 0,62% 1,03% 2,53% 0,20% 81,31%
15 Luthagen-Fjärdingen 41,53% 8,24% 18,21% 5,58% 12,36% 4,39% 7,91% 0,00% 0,66% 0,60% 0,53% 1,63% 0,00% 85,05%
16 Fjärdingen 33,20% 7,29% 19,90% 5,11% 12,41% 7,02% 13,16% 0,00% 0,55% 0,89% 0,48% 1,68% 0,00% 85,55%
17 Södra Centrum 43,57% 5,77% 16,78% 6,10% 14,49% 5,23% 6,75% 0,22% 0,44% 0,22% 0,44% 2,44% 0,00% 77,58%
18 Fålhagen-Östra Station 33,38% 8,58% 16,66% 2,65% 18,68% 5,93% 12,24% 0,00% 0,88% 0,38% 0,63% 1,49% 0,00% 84,51%
19 Fålhagen-Vaksala Torg 33,89% 6,84% 14,51% 5,18% 22,07% 6,32% 9,74% 0,00% 0,93% 0,21% 0,31% 1,63% 0,00% 82,16%
20 Petterslund-Almtuna 29,93% 8,89% 14,32% 5,50% 22,78% 6,22% 9,54% 0,07% 1,74% 0,58% 0,43% 1,91% 0,07% 83,74%
21 Kungsängen 33,51% 8,01% 14,46% 5,93% 21,28% 6,82% 7,12% 0,07% 1,70% 0,44% 0,67% 1,03% 0,00% 82,76%
22 Fålhagen-Almtuna 31,35% 9,70% 16,58% 4,42% 18,54% 7,53% 9,56% 0,22% 1,09% 0,65% 0,36% 1,99% 0,00% 86,07%
38 Kungsgärdet 25,92% 9,86% 17,46% 5,73% 18,72% 7,00% 12,99% 0,27% 1,20% 0,53% 0,33% 1,64% 0,07% 84,09%
39 Kåbo 36,83% 8,03% 17,09% 4,72% 13,98% 5,48% 12,18% 0,19% 0,85% 0,28% 0,38% 1,94% 0,00% 82,51%
41 Eriksberg-Västertorg 19,71% 7,22% 12,00% 4,77% 25,34% 12,61% 13,10% 0,12% 2,20% 1,84% 1,10% 1,92% 0,00% 78,88%
42 Eriksberg 18,20% 7,90% 14,89% 3,95% 26,75% 12,13% 10,29% 0,28% 2,76% 1,29% 1,56% 1,54% 0,00% 75,48%
43 Eriksberg-Täljstenen 12,80% 9,21% 9,57% 2,99% 27,39% 13,64% 19,50% 0,12% 2,63% 0,84% 1,32% 2,22% 0,00% 79,83%
55 Svartbäcken-Tuna Backar 22,74% 9,02% 13,24% 4,51% 29,56% 7,97% 9,60% 0,19% 2,30% 0,38% 0,48% 1,98% 0,00% 83,50%
56 Tuna Backar 19,66% 8,45% 8,14% 3,38% 31,95% 12,29% 11,21% 0,77% 2,46% 0,92% 0,77% 3,41% 0,00% 78,28%
57 Norra Svartbäcken 27,27% 12,96% 14,72% 4,68% 22,39% 7,53% 7,94% 0,07% 1,36% 0,68% 0,41% 2,38% 0,00% 83,75%
59 Södra Löten 18,28% 5,75% 9,40% 9,03% 37,22% 9,69% 7,94% 0,07% 1,89% 0,44% 0,29% 2,14% 0,00% 80,36%
I vallokal ej räknade röster 27,30% 9,22% 15,24% 3,19% 19,80% 8,65% 13,88% 0,00% 1,37% 0,23% 1,14% 3,51% 0,11%
Uppsala Västra 26,02% 10,74% 13,47% 5,68% 23,86% 7,57% 9,06% 0,10% 2,20% 0,58% 0,70% 1,96% 0,04% 82,10%
31 Luthagen-Husbyborg 21,97% 9,52% 16,46% 4,18% 21,39% 10,69% 12,87% 0,17% 1,50% 0,84% 0,42% 1,89% 0,00% 81,06%
32 Stenhagen-Herrängen 20,26% 9,33% 11,66% 5,10% 32,07% 10,93% 7,80% 0,00% 1,31% 0,73% 0,80% 1,79% 0,07% 78,14%
33 Berthåga-Stenhagen 22,87% 7,74% 14,36% 4,04% 27,77% 11,01% 7,57% 0,09% 2,41% 1,46% 0,69% 0,85% 0,09% 80,03%
34 Södra Flogsta 17,82% 7,54% 18,09% 2,88% 17,68% 12,34% 19,67% 0,00% 0,89% 0,41% 2,67% 2,67% 0,00% 82,00%
35 Norra Flogsta 19,31% 7,57% 14,21% 3,47% 21,31% 11,27% 18,53% 0,08% 1,54% 0,77% 1,93% 3,29% 0,00% 76,56%
36 Rickomberga 24,40% 8,43% 17,26% 6,58% 18,89% 7,98% 13,43% 0,22% 0,90% 0,90% 1,01% 1,93% 0,00% 83,10%
37 Ekeby-Flogsta 18,01% 6,49% 13,68% 3,01% 26,20% 15,69% 14,76% 0,08% 1,16% 0,08% 0,85% 1,45% 0,00% 81,15%
40 Eriksberg-Håga 20,02% 6,99% 12,08% 5,72% 22,78% 11,76% 18,01% 0,00% 0,74% 1,06% 0,85% 2,58% 0,00% 82,12%
44 Västra Norby 32,93% 6,60% 20,94% 4,70% 16,62% 6,15% 10,62% 0,00% 1,06% 0,30% 0,08% 0,98% 0,00% 88,62%
45 Östra Norby 37,59% 8,22% 22,40% 4,39% 14,88% 3,84% 6,81% 0,00% 0,94% 0,86% 0,08% 0,78% 0,00% 90,70%
51 Tuna Backar-Ärna 23,24% 10,19% 11,65% 6,00% 30,91% 6,14% 8,30% 0,07% 2,58% 0,63% 0,28% 2,25% 0,07% 82,05%
81 Valsätra-Ulleråker 24,61% 9,52% 17,06% 5,85% 20,33% 7,00% 13,05% 0,00% 1,63% 0,48% 0,48% 1,14% 0,00% 79,36%
82 Gottsunda-Vårdsätra 40,85% 9,25% 19,53% 5,85% 12,92% 4,06% 6,51% 0,00% 0,38% 0,38% 0,28% 0,38% 0,00% 88,01%
83 Norra Valsätra 32,80% 9,07% 21,04% 7,38% 17,25% 4,49% 6,58% 0,00% 0,60% 0,10% 0,70% 0,99% 0,00% 89,41%
84 Sunnersta-Ultuna 37,24% 11,10% 16,52% 4,56% 14,67% 3,82% 10,73% 0,00% 0,74% 0,37% 0,25% 1,70% 0,00% 84,27%
85 Norra Gottsunda 7,48% 2,03% 5,77% 6,09% 48,72% 14,96% 9,83% 0,11% 2,67% 0,00% 2,35% 1,47% 0,00% 60,36%
86 Södra Valsätra 13,06% 3,72% 6,31% 5,97% 39,98% 13,06% 11,26% 0,11% 4,05% 0,45% 2,03% 2,94% 0,33% 64,02%
87 Västra Gottsunda 10,64% 3,08% 4,49% 7,31% 42,31% 15,51% 9,49% 0,26% 3,33% 1,15% 2,44% 2,26% 0,00% 61,91%
88 Mellersta Gottsunda 12,34% 5,68% 8,52% 5,46% 41,48% 11,46% 9,72% 0,33% 3,60% 0,98% 0,44% 2,14% 0,00% 67,44%
89 Södra Gottsunda 15,29% 5,36% 10,32% 5,55% 33,40% 15,00% 9,44% 0,19% 3,21% 0,58% 1,66% 1,53% 0,10% 73,94%
90 Norra Sunnersta 43,90% 7,01% 21,56% 5,28% 10,82% 4,42% 5,54% 0,09% 1,04% 0,00% 0,35% 1,53% 0,00% 87,87%
91 Södra Sunnersta 44,34% 8,63% 21,51% 4,97% 10,49% 2,52% 6,05% 0,00% 1,02% 0,30% 0,18% 1,13% 0,00% 90,95%
110 Balingsta-Ramsta-Hagby 29,08% 19,98% 12,43% 5,77% 19,42% 4,44% 5,44% 0,00% 2,66% 0,55% 0,22% 1,96% 0,00% 84,08%
114 Dalby-Uppsalanäs-Västeråker 42,13% 18,34% 9,84% 5,19% 13,33% 2,95% 5,19% 0,00% 2,86% 0,00% 0,18% 2,02% 0,00% 88,24%
117 Vänge-Läby 27,42% 15,68% 11,43% 6,54% 21,75% 5,67% 6,46% 0,00% 3,70% 0,87% 0,47% 2,98% 0,00% 82,84%
127 Åland-Skogstibble 27,14% 15,36% 6,96% 7,32% 23,21% 7,86% 4,82% 0,18% 5,00% 2,14% 0,00% 0,88% 0,18% 81,67%
128 Järlåsa 22,97% 13,94% 7,20% 5,05% 28,64% 7,50% 7,96% 0,61% 4,75% 1,23% 0,15% 2,53% 0,15% 77,13%
129 Jumkil-Åkerby 26,25% 21,53% 5,60% 6,93% 24,19% 5,75% 3,83% 0,15% 5,60% 0,00% 0,15% 2,45% 0,00% 82,54%
130 Börje 26,04% 33,27% 7,59% 5,97% 14,83% 3,25% 5,79% 0,00% 2,89% 0,36% 0,00% 1,95% 0,00% 85,58%
131 Åkerlänna 25,98% 25,11% 3,71% 7,42% 22,27% 5,46% 2,84% 0,00% 5,90% 1,09% 0,22% 2,76% 0,00% 81,21%
132 Bälinge glesbygd 29,07% 11,99% 12,52% 5,61% 29,99% 3,91% 4,82% 0,26% 1,56% 0,13% 0,13% 2,79% 0,00% 90,90%
133 Lövstalöt 26,95% 15,83% 10,70% 9,84% 25,67% 3,10% 3,85% 0,11% 3,42% 0,32% 0,21% 2,40% 0,00% 86,07%
134 Bälinge tätort 30,78% 10,69% 11,38% 8,25% 28,92% 2,56% 4,76% 0,35% 1,74% 0,23% 0,35% 2,16% 0,00% 87,13%
135 Skuttunge 22,73% 26,55% 7,27% 6,00% 26,18% 3,27% 3,09% 0,18% 4,18% 0,55% 0,00% 3,67% 0,17% 83,38%
146 Björklinge glesbygd 24,53% 15,35% 8,75% 7,29% 29,67% 4,37% 4,37% 0,17% 4,72% 0,69% 0,09% 1,85% 0,00% 83,08%
147 Björklinge tätort 24,87% 12,74% 9,19% 8,36% 32,93% 4,22% 3,54% 0,08% 3,09% 0,83% 0,15% 3,13% 0,15% 84,43%
151 Viksta 20,94% 25,39% 7,59% 7,85% 24,87% 3,93% 5,50% 0,00% 2,88% 1,05% 0,00% 3,05% 0,00% 76,36%
I vallokal ej räknade röster 22,47% 8,91% 13,77% 4,25% 19,23% 10,12% 17,41% 0,40% 1,01% 0,00% 2,43% 3,50% 0,39%
Uppsala Östra 24,43% 9,53% 10,06% 9,79% 29,87% 5,99% 5,67% 0,18% 3,11% 0,81% 0,56% 2,26% 0,04% 80,09%
52 Gamla Uppsala 32,89% 10,62% 12,32% 8,70% 21,31% 5,97% 5,83% 0,07% 1,55% 0,52% 0,22% 1,24% 0,00% 86,62%
53 Södra Nyby 22,08% 6,52% 11,77% 9,14% 32,49% 9,14% 5,45% 0,00% 1,95% 1,17% 0,29% 1,53% 0,00% 75,87%
54 Norra Nyby 17,38% 6,23% 6,80% 7,21% 44,02% 8,44% 4,67% 0,41% 3,77% 0,49% 0,57% 2,79% 0,00% 72,00%
58 Norra Löten 18,10% 6,33% 11,33% 6,55% 33,92% 10,01% 8,17% 0,22% 2,80% 1,55% 1,03% 2,37% 0,07% 74,10%
61 Vaksala-Jälla 32,45% 15,73% 9,77% 9,77% 19,87% 2,98% 3,81% 0,00% 3,97% 1,49% 0,17% 1,31% 0,00% 76,12%
62 Norra Gränby 16,93% 4,23% 8,32% 11,00% 36,25% 10,30% 7,62% 0,28% 2,68% 0,28% 2,12% 1,94% 0,00% 65,43%
63 Västra Gränby 9,23% 3,25% 6,49% 12,17% 41,99% 13,18% 7,71% 0,30% 2,03% 0,51% 3,14% 2,47% 0,00% 66,38%
64 Södra Gränby 20,81% 8,80% 9,62% 5,96% 37,67% 7,33% 4,58% 0,37% 3,39% 0,92% 0,55% 1,71% 0,00% 77,84%
65 Norra Salabacke 26,11% 10,79% 9,17% 8,41% 32,69% 4,64% 4,64% 0,00% 2,48% 0,86% 0,22% 2,42% 0,21% 80,20%
66 Västra Salabacke 20,77% 8,16% 8,90% 6,23% 34,64% 9,20% 6,38% 0,07% 3,71% 1,11% 0,82% 2,17% 0,22% 74,49%
67 Salabacke-Källparken 12,66% 5,73% 6,53% 8,28% 40,13% 11,78% 7,72% 0,24% 4,46% 1,59% 0,88% 2,79% 0,00% 71,54%
68 Norra Årsta 23,91% 6,34% 9,15% 8,32% 35,86% 5,61% 4,99% 0,10% 4,26% 0,83% 0,62% 3,22% 0,00% 78,08%
69 Centrala Årsta 27,31% 9,78% 11,79% 10,90% 29,25% 3,43% 3,88% 0,45% 2,69% 0,22% 0,30% 1,76% 0,07% 86,12%
70 Södra Salabacke 24,08% 9,46% 11,46% 4,62% 33,00% 6,46% 6,54% 0,38% 2,77% 1,23% 0,00% 3,27% 0,00% 78,41%
71 Östra Salabacke 21,97% 8,17% 8,91% 7,13% 37,56% 6,76% 4,53% 0,37% 3,41% 0,52% 0,67% 2,60% 0,07% 80,89%
72 Södra Årsta 19,08% 5,79% 7,89% 17,76% 33,82% 5,39% 4,21% 0,13% 2,76% 2,37% 0,79% 0,91% 0,00% 74,32%
73 Årsta-Slavsta 21,13% 6,38% 9,57% 23,79% 26,71% 4,25% 3,92% 0,00% 3,32% 0,66% 0,27% 2,58% 0,19% 81,35%
101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark 36,33% 12,53% 15,77% 9,29% 15,84% 2,80% 3,98% 0,15% 1,92% 0,88% 0,52% 0,59% 0,00% 86,39%
102 Nåntuna-Vilan 42,83% 7,35% 14,52% 7,72% 15,81% 3,86% 6,62% 0,00% 0,74% 0,37% 0,18% 1,27% 0,00% 89,16%
103 Nåntuna 42,37% 7,49% 16,83% 6,42% 17,33% 2,78% 5,78% 0,00% 0,71% 0,14% 0,14% 1,48% 0,00% 91,04%
104 Norra Sävja 24,95% 4,54% 10,84% 6,73% 36,64% 6,87% 5,95% 0,21% 2,06% 0,50% 0,71% 2,35% 0,07% 81,88%
105 Södra Sävja 18,11% 3,91% 7,67% 16,19% 35,30% 8,24% 6,32% 0,36% 2,27% 0,57% 1,07% 1,81% 0,00% 74,15%
109 Funbo 24,60% 13,78% 11,14% 13,06% 19,71% 4,41% 8,09% 0,16% 3,53% 1,20% 0,32% 2,04% 0,00% 86,31%
136 Skyttorp-Tensta 20,02% 18,58% 7,02% 6,81% 31,79% 3,92% 4,44% 0,10% 5,88% 0,72% 0,72% 2,61% 0,00% 77,25%
137 Vattholma 21,99% 10,55% 15,34% 8,42% 28,37% 5,32% 7,00% 0,27% 2,48% 0,18% 0,09% 2,34% 0,00% 85,56%
141 Västra Storvreta 22,21% 11,10% 9,61% 12,82% 28,99% 3,87% 4,92% 0,07% 4,17% 1,94% 0,30% 2,82% 0,00% 82,60%
142 Östra Storvreta 26,23% 9,52% 14,05% 9,25% 27,63% 4,39% 5,39% 0,20% 2,60% 0,47% 0,27% 2,78% 0,00% 87,93%
143 Storvreta-Lyckebo 18,73% 4,76% 9,31% 14,60% 37,14% 5,40% 6,03% 0,11% 2,65% 1,06% 0,21% 2,27% 0,21% 78,21%
152 Knutby 32,25% 15,38% 6,36% 5,90% 27,28% 4,16% 3,24% 0,12% 4,28% 0,92% 0,12% 3,03% 0,00% 79,64%
153 Faringe-Bladåker 41,10% 21,47% 2,88% 4,45% 15,71% 2,62% 3,66% 0,00% 6,28% 1,05% 0,79% 2,55% 0,00% 74,10%
154 Almunge 30,05% 14,53% 6,77% 12,09% 22,02% 3,25% 5,32% 0,27% 4,51% 0,81% 0,36% 1,69% 0,00% 79,20%
155 Länna 25,05% 13,75% 8,47% 11,68% 27,31% 4,71% 6,40% 0,19% 1,51% 0,56% 0,38% 1,67% 0,00% 84,77%
176 Stavby 28,89% 16,70% 6,32% 9,93% 22,12% 5,42% 6,09% 0,00% 3,16% 0,68% 0,68% 1,56% 0,00% 80,79%
177 Tuna 23,26% 18,89% 6,76% 11,53% 22,86% 4,57% 6,76% 0,00% 4,57% 0,00% 0,80% 3,45% 0,00% 78,46%
178 Gåvsta-Rasbo 27,70% 14,73% 8,95% 8,28% 26,03% 3,60% 4,52% 0,17% 5,44% 0,25% 0,33% 3,71% 0,00% 81,59%
180 Rasbokil 24,19% 23,19% 6,98% 4,99% 23,69% 3,24% 6,98% 0,00% 5,74% 0,75% 0,25% 4,75% 0,00% 77,96%
I vallokal ej räknade röster 23,23% 8,78% 10,76% 12,18% 20,11% 8,78% 12,75% 0,00% 2,27% 0,28% 0,85% 2,47% 0,82%